Dnes je farská zbierka na stavbu fary.

Večiereň bude o 17:00 hod.

V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa, v utorok biblická škola v chráme a modlitby mužov v sakristii, vo štvrtok tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva, v piatok stretko na fare a zborík o 16:15 hod. Detská sv. liturgia o 17:30 hod. Po sv. liturgii bude stretnutie s prvoprijímajúcimi deťmi.

21. februára o 17:00 hod. sa uskutoční pravidelné mesačné stretnutie rozvedených kresťanov v pastoračných priestoroch farského úradu Kráľovnej pokoja na Sídlisku 3. Plagát s programom nájdete vzadu na nástenke.

V stredu 22. februára bude po večernej sv. liturgii Akatist k bl. P. P. Gojdičovi.

Vo štvrtok 23. februára bude o 18:45 hod. večeradlo obetované za kňazov pred najsvätejšou Eucharistiou.

V sobotu 25. februára bude po večernej sv. liturgii Novéna k Matke ustavičnej pomoci.

CZŠ s MŠ bl. P. P. Gojdiča pozývajú na DOD v sobotu 25. februára. Program nájdete vzadu na plagáte.

V nedeľu 26. februára ideme na zbierku do Orlova. Kto by chcel ísť, nech sa zapíše vzadu na papier.

Deti a mladých vo veku 9 – 30 rokov pozývame na víkendovku do Juskovej Vole. Ide o termín 17. – 19. marec (piatok – nedeľa). Nahlásiť sa je potrebné čím skôr, najneskôr do piatku 10. marca v sakristii.