Dnes je po všetkých sv. liturgiách zbierka na podporný fond II. Svoj milodar môžete vložiť vzadu do košíka.

Dnes popoludní bude o 17.00 hod. každodenná večiereň.

V stredu bude po večernej sv. liturgii nácvik chrámového zboru Hlahol.

Vo štvrtok bude po večernej sv. liturgii tichá adorácia ukončená Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním o 21.00 hod.

V piatok bude o 17.30 hod. detská sv. liturgia.

V sobotu bude po večernej sv. liturgii Novéna k Matke ustavičnej pomoci.

Nový pracovný list pre deti je na nástenke, odkiaľ si ho môžete vziať so sebou.

Deti a mládež spolu s kňazmi z Prešova pozývajú na pásmo o sv. J. Pavlovi II. do katedrály vo štvrtok 22. septembra o 18.00 hod. pri príležitosti výročia pápežovej návštevy na Slovensku.

V sobotu 8. októbra sa uskutoční v našej farnosti formačno-relaxačný deň určený iba pre ženy pod názvom „Hovorím ti vstaň!“. Bohatý program budú viesť ženy, medzi ktorými bude fyzioterapeutka a evanjelizátorka. Všetko sa bude diať v kresťanskom duchu. Registračný poplatok je 5,-€. Nahlásiť sa je potrebné najneskôr do 28. septembra kvôli kapacitným obmedzeniam. Ponúkame aj možnosť absolvovať terapeutickú masáž (stojí 25,-€) a je potrebné ju nahlásiť už pri registrácii. Okrem bohatého programu na vás čaká obed, občerstvenie a spoločenstvo žien. Srdečne vás všetky pozývame!

Vzadu na nástenke nájdete plagát s pozvaním na víkendovú oázu pre bezdetných manželov.

Máme tu pozvanie pre farmaceutikov. Konkrétne ide o 5. ročník bioetickej konferencie pod názvom „Aj lekárnik má dušu“. Bude sa konať v Košiciach 24. septembra 2022 na Teologickej fakulte KU vo veľkej aule. Registráciu je potrebné vykonať emailom na edilekaren@gmail.com do 21. septembra 2022.

Môžete si objednať naše gréckokatolícke časopisy Slovo a Misionár. Slovo na celý rok 27,-€ (elektronická verzia 15,-€) a Misionár 21,-€ + stolový kalendár na rok 2023 (elektronická verzia 8,-€). Objednávky prijímame v sakristii najneskôr do 23. októbra 2022.

Taktiež je možné obnoviť si alebo dať zapísať hramoty na tento liturgický rok, a to po každej sv. liturgii v sakristii.

Pozývame mladých a staršie deti (dievčatá, ale aj chlapcov) do mládežníckeho zboru, ktorý sprevádza svojím spevom sv. liturgie. Pozvanie je aj pre tých, ktorí hrajú na nejaký hudobný nástroj. Nácviky sú pravidelne v piatky o 16.15 hod. v pastoračke. Tešíme sa na vás.

Pozývame chlapcov k službe miništranta. Tohto roku budeme mať aj pravidelné stretnutia. Stačí prísť do sakristie chrámu.

Na chrám daroval bohuznámy darca 100,-€. Pán Boh zaplať!

Aktuálny liturgický program nájdete na tomto odkaze.