Dnes, svetlý pondelok popoludní, vás pozývame o 15.00 hod. na veľkú večiereň, po ktorej bude Korunka k Božiemu milosrdenstvu.

Počas celého svetlého týždňa je voľnica. Po večerných sv. liturgiách sa pomodlime Korunku k Božiemu milosrdenstvu v rámci prípravy na nedeľu Božieho milosrdenstva.

V utorok, stredu a štvrtok bude veľká večiereň o 17.20 hod. V piatok bude o 16.45 hod.

Nácvik zboru bude vo štvrtok o 17.30 hod. v pastoračke.

Mariánske večeradlo obetované za mier a pokoj vo svete bude vo štvrtok o 18.45 hod. Do 21.00 hod. bude pokračovať tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním.

Stretnutie detí pripravujúcich sa na prvú sv. spoveď bude v piatok po detskej sv. liturgii.

V sobotu 23. apríla máme sviatok sv. veľkomučeníka Juraja. Sv. liturgie budú o 6.30 a 18.00 hod.

Budúca nedeľa je o Tomášovi – Nedeľa Božieho milosrdenstva. O 15.00 hod. vás pozývame na Hodinku Božieho milosrdenstva a o 15.30 hod. na veľkú večiereň.

Hnutie na pomoc rozvedeným kresťanom pozýva na pravidelné stretnutie, ktoré sa uskutoční 19. apríla o 17.00 hod. v Katolíckom kruhu na Jarkovej ulici 77 v Prešove. Téma stretnutia: Ako v bolesti kríža nájsť nádej a výzvu prázdneho hrobu. Bližšie informácie nájdete vzadu na plagáte.

Vzadu na stolíku nájdete Prameň – časopis našich seminaristov. Jeho kúpou podporíte kňazský seminár a dozviete sa nové informácie z ich života v seminári. Stojí 1,-€.

Okrem toho tam nájdete aj CD s veľkonočnými spevmi veriacich z Ruskej Novej Vsi. Jeho kúpou podporíte opravu prasklín v chráme. Stojí 5,-€. Peniaze za CD môžete vložiť do košíka.