Dnes popoludní vás pozývame na každodennú večiereň o 17.00 hod. Vysielaná bude online.

Akatist k sv. Jozefovi bude v stredu o 18.45 hod., vo štvrtok bude o 18.45 hod. eucharistická adorácia. Novéna k Matke ustavičnej pomoci bude v sobotu o 18.45 hod. V sobotu a nedeľu bude večiereň o 17.00 hod.

V piatok 23. apríla máme sviatok Sv. Juraja Divotvorcu. V tento deň je voľnica.

K dnešnej nedeli o myronosičkách vám prinášame katechézu s úlohami pre deti. Pripravili ju členovia Komisie pre katechizáciu Prešovskej archieparchie. Na stiahnutie TU.

Od pondelka 19. apríla 2021 môžeme opäť sláviť verejne bohoslužby. Kapacita chrámu je obmedzená na 25 osôb podľa nariadenia 1 osoba/15 m². Do kapacity sa nepočítajú kňazi, kantor, cerkovník a miništrant a deti do veku 10 rokov. Sv. liturgie budeme sláviť v pondelok až sobotu ráno o 6.30 hod. a večer o 18.00 hod., v piatok o 17.30 hod. V nedeľu o 7.30, 9.00, 10.30, 12.00 a 18.00 hod. Na sv. liturgie je potrebné sa nahlásiť cez rezervačný systém, ktorý nájdete na našej webovej stránke www.sidlisko3.sk. Spustený bude v nedeľu 18. apríla od 12.00 hod. Nakoľko sme kapacitne obmedzení, prosíme vás veriacich, aby ste sa nenahlasovali na každý deň jedni a tí istí, ale aby sme dali priestor viacerým. Ak v daný deň nebude kapacita naplnená, bude možné sa dohlásiť. Nahlasovať sa nie je potrebné na ranné sv. liturgie a v nedeľu na sv. liturgiu o 7.30 hod., čím vychádzame v ústrety tým, ktorí sa nemôžu alebo nemajú ako nahlásiť. Nenahlasujú sa aj tí, ktorí sa nepočítajú do kapacity chrámu, ako sme spomenuli vyššie. Na večerné a nedeľné sv. liturgie môžu prísť iba tí, ktorí budú nahlásení. Pri vstupe do chrámu sa to bude kontrolovať. Chrám bude otvorený 30 minút pred začiatkom bohoslužby. Naďalej platí dezinfekcia rúk pri vstupe, sedenie na označených miestach, vstup iba s respirátorom, ktorý zakrýva nos a ústa. Spolu môžu sedieť iba členovia jednej domácnosti. Pre tých z vás, ktorí nebudete môcť prísť do chrámu, aj naďalej platí dišpenz od povinnej účasti. Prosíme tých, ktorí budú mať príznaky respiračného ochorenia, aby do chrámu neprichádzali, resp. až po vyliečení.

Aj naďalej budeme vysielať online sv. liturgie z nášho chrámu, a to večerné sv. liturgie v pondelok až sobotu a v nedeľu o 9.00 a 18.00 hod.

Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí nás finančne podporili, nakoľko pri neverejnom slávení bohoslužieb sme zažívali finančný výpadok. Podporiť nás môžete aj naďalej prostredníctvom nášho bankového účtu (SK69 7500 0000 0040 0021 6918) alebo prinesením svojho milodaru do chrámu. Vopred Pán Boh zaplať za váš dar.

V prípade akejkoľvek potreby (sv. spoveď, duchovný rozhovor a pod.) nás vopred kontaktujte telefonicky alebo emailom, aby sme sa vedeli dohodnúť na stretnutí. Prajeme vám požehnaný čas Paschy a hojnú radosť z Kristovho vzkriesenia. Christos voskrese!