Dnes je zbierka na misie.

V katedrálnom chráme bude o 16:00 hod. modlitba sv. ruženca a eucharistická adorácia za účastníkov dopravnej nehody na Ukrajine.

U nás sa popoludní o 17:00 hod. pomodlime večiereň na ten istý úmysel.

V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská od 19.00 do 20.00 hod. V utorok bude biblická škola (chrám) a liturgický spev (sakristia). V stredu nácvik zboru. Vo štvrtok vedená adorácia zakončená požehnaním. V piatok stretko na fare a nácvik zboríku o 16:15 hod. Detská sv. liturgia o 17:30 hod.

Moleben k presv. Bohorodičke bude v pondelok večer a v stredu ráno po sv. liturgiách. Akatist požehnania rodín bude v stredu večer po sv. liturgii.

Vo štvrtok 22. októbra vás pozývame na púť do Litmanovej, ktorú organizuje všetky mestské farnosti. Prihlásiť sa môžete v sakristii. Odchod autobusu by bol o 8:15 hod. z parkoviska pri Jednote. Predpokladaný návrat je cca 16:00 – 16:30 hod.

V piatok 23. októbra bude po detskej sv. liturgii stretnutie prvoprijimajúcich detí.

V sakristii si môžete stále nahlásiť odber časopisu Slovo a Misionár na rok 2016  taktiež doplniť hramoty.

Vzadu na stolíku je nové číslo Informátora.

Hnutie rozvedených kresťanov katolíkov pozýva na tohtomesačné stretnutie dňa 20. októbra do Katolíckeho kruhu na Jarkovej 77 o 17:00 hod.

Pripomíname prechod z letného na zimný čas. Budúcu nedeľu sa stretneme na sv. liturgiách s časovým posunom 1 hodina dozadu (zmena je 25. októbra z 3:00 na 2:00 hod.).