Po oboch sv. liturgiách je farská zbierka na stavbu fary.

Popoludní vás pozývame na každodennú večiereň o 17:00 hod.

V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa, v utorok bude biblická škola a modlitby mužov. V stredu bude nácvik zboru, vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním o 21:00 hod. V piatok po detskej sv. liturgii bude kantorská škola.

Počas mesiaca jún sa modlime pobožnosti k Božskému Srdcu Ježišovmu. Tento týždeň to bude Moleben k Ježišovmu Srdcu, a to po sv. liturgiách v pondelok ráno a v stredu večer.

Dnes večer o 19:00 hod. sa bude v Aule Gréckokatolíckej teologickej fakulty PU premietať film Fatima – Posolstvo stále aktuálne. Srdečne ste všetci pozvaní. Vstupné je dobrovoľné.

V utorok 19. júna sa uskutoční druhé kolo prijímacích pohovorov na bilingválne štúdium na Gymnáziu bl. P. P. Gojdiča. Bližšie info nájdete vzadu na plagáte.

V tento deň (19. júna) pozýva Hnutie na pomoc rozvedeným kresťanom na pravidelné mesačné stretnutie, ktoré sa uskutoční u Františkánov o 17:00 hod. Po sv. omši bude opekačka.

Cirkevná základná škola a materskou školou bl. Pavla Petra Gojdiča v Prešove vás pozýva na benefičný koncert, ktorý sa uskutoční dňa 21. júna 2018 (štvrtok) o 16:00 hod. v jedálni školy na Bernolákovej ulici č. 21 v Prešove. Koncert je realizovaný v rámci osláv Jubilejného roka Prešovskej archieparchie 2018.

V sobotu 23. júna vás pozývame na kňazskú vysviacku nášho diakona Jána Dvorščáka. Prijme ju z rúk vladyku Jána Babjaka v Ľutine pri archijerejskej sv. liturgii o 10:00 hod. Z našej farnosti pôjde autobus, ktorý bude odchádzať o 8:00 hod. zo zastávky Centrum. Záujemcovia nech sa prídu nahlásiť do sakristie čím skôr.

V nedeľu 24. júna vás pozývame na archieparchiálnu odpustovú slávnosť pri príležitosti sviatku Narodenia sv. Jána Krstiteľa do katedrálneho chrámu o 10:00 hod. U nás bude v tento deň pri oboch sv. liturgiách myrovanie.

Vzadu na stolíku nájdete nové čísla časopisov Slovo a Informátor.

DVD zo slávnosti prvej sv. spovede si môžete od tejto nedele vyzdvihnúť v sakristii chrámu.