Dnes je po všetkých sv. liturgiách zbierka na svojpomocný fond pre farnosti. Svoj milodar môžete vhodiť vzadu do košíka.

V stredu máme sviatok svätého a slávneho proroka Eliáša. Sv. liturgie budú ako zvyčajne, a to o 6.30 hod. a o 18.00 hod. Po večernej sv. liturgii  bude posvätenie vozidiel (áut, kočíkov, bicyklov, odrážadiel, kolobežiek a pod.) na parkovisku pred chrámom. Veľkú večiereň sviatku sa pomodlíme v utorok po večernej sv. liturgii.

Vo štvrtok bude po večernej sv. liturgii tichá adorácia ukončená Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním o 21.00 hod.

V nedeľu 24. júla sv. liturgia vo Veľkom Šariši nebude.