Budúcu nedeľu 24. februára bude po oboch sv. liturgiách farská zbierka na dokončenie stavby.

Dnes večer vás pozývame na modlitbu každodennej večierne o 17:00 hod.

V pondelok večer budú modlitby matiek. Vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním v čase 19:00 – 21:00 hod. V piatok nebude stretko na fare ani detská sv. liturgia. V sobotu bude o 17:00 hod. Veľká večiereň.

V pondelok 18. februára bude po večernej sv. liturgii Moleben k bl. P. P. Gojdičovi s uctením si jeho relikvií.

Hnutie na pomoc rozvedeným kresťanom pozýva na pravidelné stretnutie, ktoré sa uskutoční 19. februára o 17:00 hod. v Katolíckom kruhu v Prešove. Viac informácií nájdete vzadu na plagáte.

Prvá zádušná sobota bude 23. februára. Po rannej sv. liturgii slávenej za všetkých našich zosnulých bude panychída s hramotami. Po večernej sv. liturgii bude Novéna k Matke ustavičnej pomoci.

Farnosť Povýšenia svätého Kríža Prešov – Sekčov a tím GODZONE MISSION vás pozývajú na evanjelizačný večer, ktorý sa uskutoční 22. februára so začiatkom o 18:00 hod. sv. liturgiou a programom GODZONE MISSION o 19:00 hod.

Zväz slovenských filatelistov v spolupráci so Slovenskou poštou vyhlasuje verejnú anketu o najkrajšiu slovenskú poštovú známku za rok 2018. Aby mohla vyhrať poštová známka Ikona Krásnobrodskej Bohorodičky, všetkých vás pozývame k zapojeniu sa do ankety prostredníctvom poštového lístka s uvedením vašej poštovej adresy na: Zväz slovenských filatelistov, Radlinského 9, 812 11 Bratislava. Alebo emailom na: anketa.znamka@slposta.sk najneskôr do 30. apríla 2019. Lístok označte heslom ANKETA 2018. Každý účastník ankety získa poštový lístok vydaný Slovenskou poštou s prítlačou najkrajšej známky roku 2017 a bude zaradený do žrebovania o vecné ceny.

Vyšli nové čísla časopisov Slovo (0,80,-€) a Slovo+ (1,50,-€). Môžete si ich zakúpiť vzadu zo stolíka.

Oznamujeme vám, že podľa rozhodnutia metropolitu Jána je od piatka 15. februára súčasťou našej farnosti filiálka Veľký Šariš, ktorá doteraz patrila pod farnosť Prešov. Počnúc dnešnou nedeľou tam budeme pravidelne sláviť sv. liturgie.

Oznamy pre filiálku Veľký Šariš:
V nedeľu 24. februára bude sv. liturgia o 10:00 hod. v priestoroch MsÚ Veľký Šariš. Srdečne vás na ňu pozývame.

Zároveň sa v túto nedeľu uskutoční zbierka pre potreby spoločenstva.