Po sv. liturgii o 10:00 hod. vám ponúkame možnosť zapojiť sa do vianočnej burzy. Na stolíkoch sú pre vás pripravené výrobky, ktoré si môžete vziať sa dobrovoľný príspevok. Podporíte ním mladých našej farnosti a skautov.

Popoludní vás pozývame na predvianočnú sv. spoveď so začiatkom o 14:00 hod.

V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská. V utorok večer budú modlitby mužov (chrám) a biblická škola (sakristia). V stredu bude nácvik zboru, vo štvrtok tichá adorácia s požehnaním a v piatok detská sv. liturgia o 17:30 hod. Stretko na fare bude o 16:15 hod.

V pondelok 18. decembra budeme zdobiť stromčeky o 19:30 hod. Kto by chcel prísť je srdečne vítaný.

Moleben pred Narodením Pána bude v stredu večer po sv. liturgii.

V utorok 19. decembra sa uskutoční stretnutie rozvedených kresťanov v Katolíckom kruhu o 17:00 hod. Témou stretnutia je tajomstvo sv. krstu.

V piatok 22. decembra vás pozývame po rannej sv. liturgii na modlitbu Kráľovských hodiniek.

V nedeľu 24. decembra budú sv. liturgie ako zvyčajne o 8:00 a o 10:00 hod. Popoludní o 15:00 hod. vás pozývame na veľkú večiereň sviatku Narodenia Pána a o 21:00 hod. bude Veľké povečerie s lítiou. Ďalší program počas sviatočných dní bude uvedený v Informátore, na plagáte a na našej webovej stránke.

Ak chcete prispieť na kvetinovú výzdobu počas Vianoc, môžete tak urobiť v sakristii chrámu.

Koledovanie Dobrej noviny bude v pondelok 25. decembra od 14:00 hod. Tí, ktorí chcete prijať koledníkov, môžete sa zapísať vzadu na papier. Príspieť na Dobrú novinu môžete aj v sakristii chrámu (ak nemôžete prijať koledníkov) a to do konca roka 2017.

Aj tohto roku chceme spríjemniť štedrý deň ľuďom v núdzi. Štedrovečerné alebo trvanlivé potraviny môžete priniesť do sakristie chrámu a my ich následne odovzdáme do charitného domu. Môžete tak urobiť do piatka 22. decembra.

Vzadu na stolíku je petícia proti prijatiu Istanbulského dohovoru. Môžete ju podpísať s uvedením presných údajov ako to petícia vyžaduje.

Vzadu na stolíku nájdete nové Slovo a Informátor s lit. programom počas sviatkov Narodenia Pána a Bohozjavenia. Taktiež tam nájdete CD s koledami mladých zo Svidníka. Budete si ho môcť vypočuť počas popoludňajšieho spovedania. Jeden kus stojí 6,-€.

V sakristii máme na predaj dva kalendáre: stolový kalendár otcov redemptoristov za 2,-€ a nástenný kalendár otcov baziliánov za 1,-€.