Dnes je po oboch sv. liturgiách farská zbierka na faru. Budúcu nedeľu 23. septembra bude zbierka na kňazský seminár.

Dnes popoludní vás pozývame na modlitbu večierne o 17:00 hod.

Ponúkame vám možnosť zúčastniť sa akcie pod názvom Objavovanie Prešova, ktoré začne dnes o 20:00 hod. Viac informácií nájdete vzadu na plagáte.

V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská o 19:00 hod., v utorok budú modlitby mužov a biblická škola, v stredu bude nácvik zboru, vo štvrtok bude tichá adorácia s požehnaním a Korunka Božieho milosrdenstva o 21:00 hod.

V pondelok 17. septembra bude po večernej sv. liturgii Moleben k bl. P. P. Gojdičovi s uctením si jeho relikvií.

V utorok 18. septembra sa uskutoční stretnutie rozvedených katolíkov u Františkánov o 17:00 hod.

V dňoch 20. – 23. septembra sa uskutočnia hlavné oslavy Jubilejného roka Prešovskej archieparchie, na ktoré vás srdečne pozývame. Vo štvrtok a piatok (20. – 21. 09.) na vedeckú konferenciu na GTF PU s predstavením 10-dielnej knižnej edície Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku (kto by mal záujem o knihy z tejto edície, nech sa nahlási v sakristii). Vo štvrtok 20. septembra bude v kine Scala evanjelizačný koncert pre mladých. V sobotu 22. septembra o 10:00 hod. v Bazilike minor v Ľutine bude hlavná slávnosť – archijerejská sv. liturgia pri príležitostí 200. výročia zriadenia Prešovskej eparchie s hlavným hosťom a kazateľom kardinálom Leonardom Sandrim, prefektom Kongregácie pre východné cirkvi. Táto slávnosť bude vysielaná v priamom prenose RTVS. Kto by sa chcel zúčastniť, môže sa v sakristii nahlásiť na autobus. V nedeľu 23. septembra o 10:00 hod. bude archijerejská sv. liturgia na záver hlavných osláv Jubilejného roka v katedrálnom chráme. Zároveň vás prosíme o modlitby za Ďakovnú púť do Ríma, ktorá sa uskutoční v októbri tohto roka.

V sakristii si môžete predplatiť časopis Misionár na rok 2019 za cenu 13,-€ + kalendár zdarma a taktiež časopis Slovo na rok 2019 do konca októbra.

Rodičom ponúkame možnosť objednať si pre svoje deti vo veku 6 – 10 rokov časopis Rebrík. Bližšie info nájdete na webe www.rebrik.sk.

Aj v tomto šk. roku bude prebiehať príprava detí na prvú sv. spoveď, ktorá začne od októbra. Rodičia môžu svoje deti na prípravu nahlásiť v sakristii chrámu počas mesiaca september.

Oznamujeme vám, že od októbra plánujeme stretnutia pre rodiny z našej farnosti. Stretávať by sme sa mali raz mesačne v priestoroch rímskokatolíckeho farského úradu Kráľovnej pokoja na Sídlisku 3. Rodiny, ktoré by mali záujem o tieto stretnutia, nech kontaktujú o. Petra ohľadom bližších informácií.

Hramoty si môžete odteraz obnovovať v sakristii chrámu až do konca októbra.