Budúcu nedeľu 23. októbra bude po všetkých sv. liturgiách zbierka na misie.

Dnes bude o 17.00 hod. každodenná večiereň.

V pondelok 17. októbra bude o 17.45 hod. Moleben k bl. P. P. Gojdičovi.

V utorok 18. októbra pozývame všetky deti a mládež na modlitbu sv. ruženca obetovaného za mier a jednotu vo svete o 17.30 hod. do chrámu v rámci každoročnej modlitbovej iniciatívy „Milión deti sa modlí ruženec“. O 18.00 hod. bude stretko mladých v pastoračke (13 a viac rokov).

Nácvik zboru budúci týždeň nebude.

Vo štvrtok bude po večernej sv. liturgii tichá adorácia ukončená Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním o 21.00 hod.

V piatok bude o 17.30 hod. detská sv. liturgia.

V sobotu 22. októbra pozývame všetkých školákov na stretko do pastoračky. Budeme vyrábať svietniky. Stačí si priniesť dobrú náladu. Začíname o 14.00 hod. Stretnutie potrvá do 16.00 hod.

V sakristii si môžete objednať naše gréckokatolícke časopisy Slovo a Misionár. Slovo na celý rok 27,-€ (elektronická verzia 15,-€) a Misionár 21,-€ + stolový kalendár na rok 2023 (elektronická verzia 8,-€). Objednávky prijímame v sakristii najneskôr do októbra 2022.

Taktiež je možné obnoviť si alebo dať zapísať hramoty na tento liturgický rok, a to po každej sv. liturgii v sakristii.

Minulotýždňovú farskú zbierku sme podporili sumou 674,65,-€. Darcom úprimne Pán Boh zaplať!