Budúcu nedeľu 23. februára bude po oboch sv. liturgiách naša farská zbierka na dokončenie farskej budovy.

Popoludní vás o 17:00 hod. pozývame na modlitbu každodennej večierne.

Modlitby chvál s katechézou o manželstve a modlitbami za manželov začnú po večierni o 18:00 hod.

V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská. V utorok budú modlitby mužov a biblická hodina na tému Veľký pôst a jeho disciplína. Vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním o 21:00 hod. V sobotu bude veľká večiereň.

Moleben k bl. P. P. Gojdičovi s uctením si jeho relikvií bude v pondelok 17. februára po večernej sv. liturgii.

GTF PU nás pozýva na prednášku pri príležitosti 30. výročia biskupskej vysviacky Mons. Jána Hirku, prešovského biskupa. Prednáška sa uskutoční v pondelok 17. februára v Aule A1 o 9:45 hod. Plagát prednášky nájdete vzadu na nástenke.

Hnutie na pomoc rozvedeným kresťanom pozýva na pravidelné mesačné stretnutie v utorok 18. februára o 17:00 hod. so sudcom Metropolitného tribunálu v Košiciach o. Antonom Fabianom. Viac informácií nájdete vzadu na nástenke.

Streda 19. a piatok 21. februára sú aliturgické dni. V tieto dni sa neslávia sv. liturgie. Namiesto nich budú pôstne hodinky – ráno o 6:45 hod., v stredu popoludní o 15:00 hod. a v piatok o 17:30 hod.

V nedeľu 23. februára sa v Aréne Poprad uskutoční Ruženec za Slovensko. Túto modlitebnú akciu má pod záštitou náš otec arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ. Počas programu vystúpia viacerí hostia (aj z Medžugorja). Začiatok je o 13:00 hod. a záverom je sv. liturgia o 20:00 hod. Srdečne vás pozývame modliť sa za Slovensko pred nastávajúcimi parlamentnými voľbami. Samotné podujatie je apolitické. Celý program nájdete vzadu na nástenke. Záujemcovia sa môžu v sakristii nahlásiť na autobus, ktorý odchádza 11:50 hod. zo zastávky Centrum. Záloha je 5,-€.

GMC Bárka pozýva deti a mladých vo veku 11 – 14 rokov na jarný tábor, ktorý sa uskutoční v dňoch 2. – 6. marca v Juskovej Voli (pondelok – piatok). Registrácia prebieha iba online na stránke www.gmcbarka.sk. Cena je 52,-€. Bližšie informácie nájdete vzadu na plagáte.

Gréckokatolícka charita vyhlasuje výberové konanie na pozíciu metodika sociálnych služieb. Bližšie informácie nájdete vzadu na nástenke.