O 17:00 hod. vás pozývame na modlitbu večierne.

V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa. V utorok budú modlitby mužov a biblická škola. V stredu nácvik zboru nebude. Vo štvrtok nebude tichá adorácia. V piatok stretko na fare nebude. V sobotu bude o 17:00 hod. večiereň.

V pondelok 17. decembra bude po večernej sv. liturgii Moleben k bl. P. P. Gojdičovi s uctením si jeho relikvií.

Spovedať chorých pred Vianocami budeme v utorok 18. decembra od 8:00 hod. Nahlásiť ich môžete v sakristii chrámu do pondelka večera.

V stredu 19. decembra sa po večernej sv. liturgii pomodlime Moleben pred narodením Pána.

Hnutie na pomoc rozvedeným kresťanom pozýva slobodných, vdovy, vdovcov a rozvedených na svoje pravidelné stretnutie v utorok 18. decembra o 17:00 hod. v Katolíckom kruhu na Jarkovej ulici. Téma: Ježiš sa narodil, aby nikto nebol sám.

Príprava a zdobenie chrámu (prezliekanie oltárnych plácht, zdobenie stromčekov a pod.) bude vo štvrtok 20. decembra po večernej sv. liturgii. Pripomíname, že adorácia v tento večer nebude.

Predvianočná spoveď bude v nedeľu 23. decembra od 14:00 hod. Spovedať budú viacerí kňazi. O 17:00 hod. bude sv. liturgia.

Vyšli nové a zároveň posledné čísla Informátora a Slova. Informátor je tentokrát mesačník s uvedením programu počas sviatkov Narodenia i Zjavenia Pána a súčasťou Slova je kalendár na stenu na rok 2019.

Kto chce prijať koledníkov Dobrej noviny, nech sa zapíše vzadu na papier. Koledovať budeme v stredu 26. decembra od 13:00 hod.

V sakristii máme na predaj stolový kalendár otcov redemptoristov na rok 2019 za cenu 2,-€, kalendár na stenu otcov baziliánov za 1,-€, nástenný kalendár so svätými na každý deň za cenu 7,-€ a vzadu na stolíku je rusínsky knižný kalendár za 3,-€.

22. septembra 2019 sa v Bratislave uskutoční tretí Národný pochod za život. Vianocami symbolicky začne 9-mesačná príprava. Vzadu na stolíku zdarma ponúkame vianočné pohľadnice s textom „Kráčajme s odvahou za život.“ Je to dar, ktorý môžete teraz prijať a ak budete môcť alebo chcieť, obdarujete ním niekoho iného.

Kto by chcel prispieť na kvetinovú výzdobu chrámu počas Vianoc, môže tak urobiť v sakristii počas celého týždňa.