Budúcu nedeľu 23. augusta bude naša farská zbierka na dokončenie stavby. V nedeľu 30. augusta bude mimoriadna metropolitná zbierka pre cirkev v Libanone po ničivom výbuchu v Bejrúte.

Dnes popoludní bude o 17.00 hod. každodenná večiereň.

Modlitby matiek budú po večerných sv. liturgiách v pondelok (skupina č. 2) a piatok (skupina č. 4). Vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním o 21.00 hod. V sobotu bude veľká večiereň o 17.00 hod.

V pondelok 17. augusta bude po večernej sv. liturgii Moleben k bl. P. P. Gojdičovi a požehnanie s relikviami.

Archieparchiálna odpustová slávnosť v Ľutine sa uskutoční v dňoch 21. – 23. augusta na farskej úrovni. Bližší program púte, ktorý môžete sledovať online cez TV LOGOS, bude oznámený počas týždňa.

Prosíme deti, aby doniesli do sakristie podpisové kartičky, ktoré nosili do chrámu počas uplynulého školského roka s napísaným menom a priezviskom kvôli vyhodnoteniu.