Dnes je zbierka na seminár II.

Podvečer vás pozývame na modlitbu večierne o 17:00 hod.

V pondelok večer budú modlitby matiek, v utorok večer budú modlitby mužov a biblická škola, v stredu bude nácvik zboru. Vo štvrtok tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním o 21:00 hod. V sobotu bude veľká večiereň o 17:00 hod.

Hnutie na pomoc rozvedeným kresťanom pozýva na stretnutie v utorok 17. septembra o 17:00 hod. V Kostole sv. Jozefa (františkáni). Stretnutie je spojené s omšou. Bližšie informácie nájdete vzadu na nástenke.

V utorok 17. 9. sa po večernej sv. liturgii pomodlíme Moleben k bl. P. P. Gojdičovi s uctením si jeho relikvií.

V nedeľu 22. septembra sa v Bratislave uskutoční Národný pochod za život. Ak sa ho chcete zúčastniť, autobus odchádza ráno 4:10 hod. zo zastávky Centrum. Srdečne vás pozývame. Zapísať sa môžete v sakristii chrámu a zaplatiť zálohu 5,-€.

Oznamujeme vám, že príprava na prvú sv. spoveď začne v piatok 11. októbra detskou sv. liturgiou, po ktorej bude prvé stretnutie s deťmi a ich rodičmi. Účasť je povinná. Deti nahlasujte v priebehu septembra prostredníctvom prihlášok, ktoré vám dáme buď v sakristii alebo na hodine náboženstva.

Už odteraz si môžete v sakristii predplatiť časopis Slovo na rok 2020 za cenu 16,-€.

Ponúkame vám na predaj nástenný kalendár zo Slova za cenu 1,50,-€. Zakúpiť si ho môžete v sakristii.

Na predaj máme aj knihu myšlienok o. Jozefa Ivana (365 zamyslení pre potešenie duše) za cenu 20,-€. Zakúpiť si ju môžete v sakristii.

Vzadu na stolíku nájdete nové číslo farského Informátora. Zakúpiť si môžete aj nové číslo časopisu Misionár. Predplatitelia ho nájdu v sakristii.