Dnes je naša farská zbierka na dokončenie stavby.

Budúca nedeľa 21. októbra je misijná. Po oboch sv. liturgiách bude zbierka na misie.

Stretnutie rodín bude dnes popoludní o 16:00 hod. tu v chráme.

O 17:00 hod. vás pozývame na modlitbu večierne, po ktorej budú modlitby chvál so svedectvom o 18:00 hod.

V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská o 19:00 hod., v utorok nebudú modlitby mužov ani biblická škola, v stredu bude nácvik zboru, vo štvrtok bude tichá adorácia s požehnaním a Korunkou Božieho milosrdenstva o 21:00 hod. V piatok bude stretko na fare so začiatkom o 16:15 hod. a detská sv. liturgia o 17:30 hod. V sobotu bude o 17:00 večiereň s katechézou pre mladých.

Akatist k presv. Bohorodičke sa pomodlime v pondelok po večernej sv. liturgii.

V stredu 17. októbra bude po večernej sv. liturgii Moleben k bl. P. P. Gojdičovi s uctením si jeho relikvií.

Vo štvrtok 18. októbra pozývame na modlitbu sv. ruženca o 17:30 hod. všetky deti v rámci podujatia Milión detí sa modlí ruženec.

V utorok 23. októbra Vás pozývame na liturgiu sv. Jakuba vo zvyčajnom čase o 18:00 hod. Ide o jedinečnú liturgiu, ktorá sa slávi raz v roku na sviatok sv. apoštola Jakuba. Ide o starobylú liturgiu, kedy sa prijíma osobitne Kristovo Telo a Krv. Srdečne vás pozývame.

V sakristii si môžete predplatiť časopis Misionár na rok 2019 za cenu 13,-€ + kalendár zdarma a taktiež časopis Slovo na rok 2019 za cenu 15,-€, a to do konca októbra.

Hramoty si môžete obnovovať v sakristii chrámu do konca októbra.

V nedeľu 28. októbra ideme na zbierku do farnosti Remeniny. Kto by mal záujem pomôcť pri zbierke, nech sa nahlási v sakristii.