Budúcu nedeľu 22. júla bude po oboch sv. liturgiách naša farská zbierka na dokončenie stavby.

Dnes popoludní večiereň nebude.

V pondelok večer budú modlitby matiek, vo štvrtok bude tichá adorácia s požehnaním a Korunkou Božieho milosrdenstva.

V piatok 20. júla máme sviatok sv. proroka Eliáša. Sv. liturgie budú o 6:30 hod. a o 17:30 hod. Po večernej sv. liturgii bude posvätenie vozidiel (autá, bicykle, odrážadlá, kolobežky, kočíky a pod.). V tento deň je voľnica.

V utorok 17. júla máme sviatok patróna nášho chrámu a farnosti bl. hieromučeníka P. P. Gojdiča. Sv. liturgie budú o 6:30 hod. a o 18:00 hod. Po večernej sv. liturgii bude Moleben k bl. P. P. Gojdičovi s uctením si jeho relikvií.

V sobotu 21. júla vás pozývame na archieparchiálnu odpustovú slávnosť ku cti bl. P. P. Gojdiča do katedrálneho chrámu so začiatkom o 10:00 hod.

Do pozornosti vám dávame Modlitbové duchovné cvičenia formou večeradla, ktoré sa uskutočnia v dňoch 24. – 26. august 2018 v Gréckokatolíckom kňazskom seminári v Prešove. Záujemcovia nájdu bližšie informácie vzadu na plagáte.

Drahí bratia a sestry, srdečne vás pozývame na Ďakovnú púť Gréckokatolíckej cirkvi sui iuris na Slovensku do Ríma, ktorej vyvrcholením bude osobitná audiencia Svätého Otca Františka, ktorú udelí gréckokatolíckym pútnikom v sobotu 6. októbra 2018. Oznamujeme vám, že hlavným bodom púte okrem audiencie Svätého Otca budú aj archijerejské sväté liturgie v sobotu 6. októbra a v nedeľu 7. októbra 2018 v niektorých rímskych bazilikách. Zároveň vám dávame na známosť, že bude možnosť zúčastniť sa ďakovnej púte aj letecky z Košíc. Obe ponuky púte letecky aj autobusom nájdete vzadu na plagáte. Záujemcovia nech sa nahlásia čím skôr v sakristii chrámu s uvedením variantu púte.

Centrálny tím P18 oznamuje, že v dňoch 26. – 29. júla 2018 bude v Prešove Národné stretnutie mládeže P18. Pár dní predtým sa uskutoční prípravný týždeň pre dobrovoľníkov. V dňoch 23. – 25. júla budú sväté omše v Konkatedrále sv. Mikuláša v Prešove o 18:00 hod. mládežnícke s účasťou dobrovoľníkov P18. Celebrovať ich budú postupne pán dekan Jozef Dronzek, otec biskup Marek Forgáč a v stredu 25. júla ju bude celebrovať predseda KBS Stanislav Zvolenský. Od nedele 22. júla budú do mesta prichádzať stovky mladých dobrovoľníkov z celého Slovenska, ktorí budú na Gymnáziu sv. Moniky a vo viacerých interiéroch a exteriéroch pripravovať stretnutie P18. Ak by ste nás chceli podporiť v akejkoľvek forme, budeme radi. Zvlášť by nás potešilo, keby boli dobrí ľudia z farnosti ochotní napiecť a priniesť koláče alebo iné občerstvenie pre dobrovoľníkov.

Vyšlo nové číslo časopisu Slovo. Môžete si ho vyzdvihnúť v sakristii chrámu alebo zakúpiť vzadu zo stolíka.

Ďakujem všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave a realizácii odpustovej slávnosti. Nech vám to štedrý Boh stonásobne vynahradí.