Budúcu nedeľu 21. mája bude farská zbierka na stavbu fary.

Dnes popoludní sa o 17:00 hod. pomodlime večiereň a o 18:00 hod. vás pozývame na modlitby chvál.

V pondelok večer budú modlitby matiek, telocvičňa nebude, v utorok budú modlitby mužov, nácvik zboru bude v stredu večer. Vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva o 21:00 hod. V piatok nebude stretko na fare.

Moleben k presv. Bohorodičke bude počas týždňa v pondelok a piatok večer po sv. liturgiách.

V utorok 16. mája sa o 17:00 hod. uskutoční pravidelné mesačné stretnutie rozvedených kresťanov v Katolíckom kruhu na Jarkovej 77 v Prešove na tému: 100. výročie zjavení vo Fatime. Stretnutie povedie o. Peter Kačur, správca farnosti Prešov – Sídlisko 3. Vzadu na nástenke nájdete plagát stretnutia.

V stredu 17. mája bude po več. sv. liturgii Moleben k bl. P. P. Gojdičovi.

Oznamujeme, že autobus do Krakova na púť do Sanktuária Božieho milosrdenstva je zaplnený. Odchádzame v sobotu 20. mája ráno o 4:00 hod. zo zastávky Centrum (na strane chrámu). Cena na osobu je 14,-€. Plnú sumu môžete uhradiť počas týždňa v sakristii chrámu. Ak by niekto z vážneho dôvodu nemohol ísť, nech to včas oznámi, aby sme mohli kontaktovať náhradníkov. Program púte nájdete vzadu na plagáte. Nezabudnite si so sebou vziať slovenskú modlitebnú knižku a platný občiansky preukaz.

V nedeľu 21. mája ideme na zbierku do farnosti Lukov (okr. Bardejov). Záujemcovia sa môžu zapísať vzadu na papier.