Od 14:00 hod. vám ponúkame možnosť pristúpiť k veľkonočnej sv. spovedi. Spovedať budeme ako zvyčajne viacerí kňazi. O 17:00 hod. bude sv. liturgia a po nej o 18:00 hod. chvály s modlitbami za uzdravenie a oslobodenie.

V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa, v utorok nebude biblická škola ani modlitby mužov, v stredu bude nácvik zboru.

Počas celého Veľkého týždňa sv. liturgie ráno nebudú. V pondelok, utorok a v stredu budú ráno o 7:00 hod. pôstne hodinky a večer o 18:00 hod. Božská služba vopred posvätených darov. Vo štvrtok bude o 17:00 hod. Liturgia sv. Bazila veľkého s večierňou, po jej ukončení bude nasledovať utiereň Strastí. Vo Veľký piatok, prikázaný sviatok, budú ráno o 7:00 hod. Kráľovské hodinky a o 15:00 hod. Veľká večiereň s uložením plaščenice do hrobu. V sobotu o 7:00 hod. ráno bude Jeruzalemská utiereň a večer o 17:00 hod. bude Liturgia sv. Bazila veľkého s večierňou a po nej čítanie zo skutkov svätých apoštolov. V nedeľu Paschy bude o 4:30 hod. Nadhrobná polnočnica, o 5:00 hod. Utiereň vzkriesenia s posvätením jedál a hneď po nej cirkevnoslovanská sv. liturgia s myrovaním o 6:15 hod., o 9:00 hod. bude slovenská sv. liturgia s myrovaním a posvätením jedál. Popoludní o 15:00 hod. bude Veľká večiereň Paschy. Na svetlý pondelok, prikázaný sviatok, budú sv. liturgie o 8:00 hod. a o 10:00 hod., Veľká večiereň bude o 15:00 hod. Celý program nájdete v poslednom informátore, na našej webovej stránke a vzadu na plagáte.

Na Veľký piatok je predpísaná zdržanlivosť od mäsa, mlieka a vajec s pôstom. (To znamená dvakrát sa občerstviť a raz sa dosýta najesť.)

Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu sa začneme modliť od Veľkého piatku.

Zbierka na Boží hrob bude od večierne Veľkého piatku do utierne vzkriesenia.

Spovedať chorých pred Paschou budeme v utorok 16. apríla od 8:00 hod. Po sv. liturgii ich môžete nahlásiť v sakristii.

Vzadu na stolíku nájdete rozpis na bdenie pri Božom hrobe. Je rozdelený po jednej hodine. Môžete sa tam zapísať.

Kto by chcel prispieť na kvetinovú výzdobu chrámu počas sviatkov Paschy, môže tak urobiť kedykoľvek po sv. liturgiách v sakristii.

Milodary: dve bohuznáme osoby po 30,-€; bohuznáma osoba 40,-€ a dve bohuznáme osoby po 50,-€. Všetkým darcom úprimne Pán Boh zaplať!

Oznamy pre filiálku Veľký Šariš:
V nedeľu Paschy bude sv. liturgia s myrovaním a posvätením pokrmov o 10:00 hod. v priestoroch MsÚ Veľký Šariš.

Vo svetlý pondelok, prikázaný sviatok, bude sv. liturgia o 10:00 hod. spojená s ustanovením novej filiálnej ekonomickej rady a sľubmi jej členov.