Budúcu nedeľu 20. septembra bude zbierka na Boží hrob, ktorá bola presunutá z 10. apríla tohto roku.

Dnes popoludní bude o 17.00 hod. každodenná večiereň a po jej skončení budú modlitby chvál so začiatkom o 18.00 hod.

Modlitby matiek budú po večerných sv. liturgiách v pondelok (skupina č. 2) a piatok (skupina č. 4). V stredu bude nácvik zboru, vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním o 21.00 hod. V sobotu bude veľká večiereň o 17.00 hod.

V pondelok 14. septembra máme sviatok Povýšenia sv. kríža. Sv. liturgie budú ráno 6.30 a večer o 18.00 hod. s myrovaním. V tento deň je zdržanlivosť od mäsa.

V utorok 15. septembra slávime Presvätú Bohorodičku Spolutrpiteľku. Sv. liturgie budú ako zvyčajne, a to o 6.30 a o 18.00 hod.

Vo štvrtok 17. septembra bude po večernej sv. liturgii Moleben k bl. P. P. Gojdičovi s požehnaním relikviami.

Vyšli nové čísla časopisov Misionár a Blahovistnik. Na stolíku nájdete aj nový Informátor.