Dnes večer vás pozývame na modlitbu každodennej večierne o 17:00 hod. a po jej skončení budú modlitby chvál o 18:00 hod.

Budúcu nedeľu 20. októbra bude po oboch sv. liturgiách zbierka na misie. Naša farská zbierka bude v nedeľu 27. októbra.

V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská (19:00 – 20:00), v utorok budú iba modlitby mužov, v stredu bude nácvik zboru. Vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním o 21:00 hod. V sobotu bude veľká večiereň o 17:00 hod.

Vo štvrtok 17. októbra bude po večernej sv. liturgii Moleben k bl. P. P. Gojdičovi s uctením si jeho relikvií.

V piatok 18. októbra pozývame chlapcov a dievčatá vo veku 7 – 14 rokov na detskú sv. liturgiu, ktorá začne o 17:00 hod., po ktorej bude nasledovať aktivita večer v chráme, kde budú pre vás pripravené hry, piesne, spoločná modlitba a agapé. Touto aktivitou začíname stretká s deťmi a miništrantmi.

V sobotu 19. októbra vás srdečne pozývame na mariánsku duchovnú obnovu, ktorá začne o 9:00 hod. modlitbou 3. hodinky. V tento deň bude len jedna sv. liturgia s ranným i večerným úmyslom, a to o 11:30 hod., po ktorej bude spoločné agapé. Pripravená je prednáška, čas na osobné rozjímanie a modlitba sv. ruženca. Každého, kto sa chce zúčastniť, prosíme, aby doniesol niečo na spoločné pohostenie, ktoré bude po sv. liturgii, ak je to v jeho silách.

V stredu 23. októbra vás pozývame na slávenie Liturgie sv. Jakuba, ktorá začne o 17:30 hod. Táto liturgia sa slávi iba raz v roku a veriaci prijímajú Telo a Krv Krista oddelene.

Vyšli nové čísla časopisov Slovo, Misionár a farský Informátor.

V sakristii si môžete predplatiť časopis Slovo na rok 2020 za cenu 16,-€. Taktiež si môžete predplatiť časopis Misionár za cenu 13,-€.

Vzadu na stolíku nájdete na predaj sviece (menšia 1,-€; väčšia 3,-€) vrámci kampane svieca za nenarodené deti.

Ponúkame vám na predaj nástenný kalendár zo Slova za cenu 1,50,-€. Zakúpiť si ho môžete v sakristii a knihu myšlienok o. Jozefa Ivana 365 zamyslení pre potešenie duše za cenu 20,-€. Zakúpiť si ich môžete v sakristii.

V priebehu mesiaca október si môžete v sakristii dať zapísať alebo obnoviť hramoty na ďalší rok.