Dnes je po všetkých sv. liturgiách zbierka na seminár. Svoj milodar môžete vložiť vzadu do košíka.  

Popoludní bude o 17.00 hod. každodenná večiereň a o 18.00 hod. modlitby chvál s katechézou.

V utorok 15. novembra vstupujeme do pôstneho obdobia pred Vianocami – Filipovky.

Nácvik zboru  bude v utorok o 17.00 hod. v pastoračke. O 18.00 hod. bude stretko mladých tiež v pastoračke. Srdečne vás naňho pozývame.

Vo štvrtok bude o 17.45 hod. Moleben k bl. P. P. Gojdičovi. Po večernej sv. liturgii bude tichá adorácia ukončená Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním o 21.00 hod.

V piatok bude o 17.30 hod. detská sv. liturgia a po nej stretnutie detí pripravujúcich sa na 1. sv. spoveď a ich rodičov.

V sobotu 19. novembra pozývame deti od 14.00 hod. na workshop, na ktorom budeme pripravovať prosforu – chlieb, ktorý sa používa pri slávení sv. liturgie. Každý si vyrobí svoj vlastný, upečie a vezme domov. Tešíme sa na vás.

Budúcu nedeľu 20. novembra máme Nedeľu Krista Kráľa. Sv. liturgie s myrovaním budú ako zvyčajne. Veľkú večiereň sviatku s lítiou sa pomodlíme v sobotu o 17.00 hod.  

Komisia pre mládež Prešovskej archieparchie pod vedením kňazov a laikov zodpovedných za pastoráciu detí a mládeže v protopresbyterátoch Bardejov a Hrabské, pozýva mladých na Stretnutie mládeže s vladykom Petrom Rusnákom, ktoré sa uskutoční v Malcove, v nedeľu 20. novembra 2022. Nosnou myšlienkou stretnutia bude: Mária vstala a ponáhľala sa (porov. Lk 1, 39). Stretnutie je bezplatné a vekovo neobmedzené. Bližšie informácie a program sú vzadu na plagáte.

Vzadu na nástenke si deti môžu zobrať nový pracovný list – pôstny kalendár na obdobie Filipovky.

Kto by chcel prispieť na výzdobu chrámu počas Vianoc, môže tak už odteraz urobiť v sakristii. Vopred vám všetkým Pán Boh zaplať.

Na chrám darovala bohuznáma osoba 100,-€. Úprimne Pán Boh zaplať!