Dnes je farská zbierka na stavbu fary.
V nedeľu 20. marca ideme na zbierku na stavbu do farnosti Stará Ľubovňa. Prosíme vás všetkých o modlitby za veriacich z tejto farnosti.
Popoludní vás pozývame na modlitbu Krížovej cesty s mladými o 16:15 hod. a pôstnu večiereň o 17:00 hod.
V pondelok budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská od 19:00 do 20:00 hod. V utorok bude biblická škola. V stredu nácvik zboru. Vo štvrtok tichá adorácia. V piatok stretko na fare a nácvik zboríku nebude. Detská sv. liturgia bude o 17:30 hod.
Vo štvrtok 17. marca bude po večernej sv. liturgii moleben k bl. P. P. Gojdičovi.
V piatok 18. marca vás pozývame na stretnutie s kanadskými manželmi Patrickom a Nancy Latta do katedrály. Program začína o 16:30 hod. božskou službou vopred posvätených darov, po ktorej bude osobné svedectvo.
Spovedať chorých pred Paschou budeme 18. marca dopoludnia. Chorých môžete nahlásiť v sakristii do štvrtka 17. marca večer.
Budúca nedeľa je kvetná. Pri sv. liturgiách budeme požehnávať bahniatka, ktoré si so sebou prineste. Po oboch sv. liturgiách bude aj myrovanie.
Hromadná sv. spoveď bude v nedeľu 20. marca popoludní od 14:30 hod.
Modlitby chvál budú tento mesiac práve na kvetnú nedeľu o 18:00 hod.
Pravidelné mesačné stretnutie pre rozvedených katolíkov sa uskutoční v utorok 15. marca o 17:00 hod. v Katolíckom kruhu na Jarkovej 77 v Prešove.
Mladých farnosti pozývame na Kvetný víkend do Juskovej Voli (18. – 20. marec). Stretnutie vyvrcholí na Kvetnú nedeľu stretnutím s vladykom Jánom v Prešove. Záujemcovia o víkend nech sa hlásia priamo cez web, tí, ktorí by chceli ísť len na stretnutie s metropolitom v nedeľu, nech sa hlásia v sakristii.
Vyšlo nové číslo časopisu Slovo a Informátor.