Dnes je po všetkých sv. liturgiách jarná zbierka na charitu. Svoj milodar môžete vložiť vzadu do košíka.

Popoludní o 16.15 hod. vás pozývame na krížovú cestu mužov. O 17.00 hod. bude pôstna večiereň s poklonami sv. Efréma Sýrskeho a o 18.00 hod. modlitby chvál s katechézou.

V pondelok 13. marca bude ráno o 6.30 hod. Veľkopôstny moleben a Ježišova modlitba a večer bude o 18.00 hod. Akatist k Ježišovým strastiam (z brožúrky v chráme) s katechézou na tému „Zásady duchovného života“.

V utorok 14. marca bude pri večernej sv. liturgii katechéza venovaná liturgii. Srdečne vás na ňu pozývame.

V stredu 15. marca bude o 17.00 hod. nácvik zboru v pastoračke.

V stredu a piatok bude ráno o 6.30 hod. pôstna hodinka a večer o 18.00 hod. (v piatok 17.30 hod.) božská služba vopred posvätených darov.

V piatok 17. marca bude o 17.15 Moleben k bl. P. P. Gojdičovi a po večernej božskej službe vopred posvätených darov bude stretnutie detí pripravujúce sa na 1. sv. spoveď a ich rodičov.

Budúca sobota 18. marca je 4. zádušná. Po rannej sv. liturgii bude panychída za všetkých zosnulých s hramotami. O 17.00 hod. bude veľká večiereň.

V túto sobotu 18. marca pozývame všetky deti a mládež na výtvarné popoludnie do pastoračky so začiatkom o 14.30 hod. Stretnutie potrvá do 16.00 hod.

Vyšiel nový farský Informátor.

Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta hlavný účtovník. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 31. marca 2023. Viac informácií na plagáte alebo na web stránke www.grkatpo.sk.