Dnes je po všetkých sv. liturgiách naša farská zbierka na dokončenie fary.

Popoludní vás pozývame o 17.00 hod. na každodennú večiereň.

Modlitby matiek budú po večerných sv. liturgiách v pondelok (skupina č. 2) a piatok (skupina č. 4).

V stredu bude po večernej sv. liturgii nácvik zboru, vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním o 21.00 hod.

V piatok 17. júla máme chrámových sviatok bl. hieromučeníka P. P. Gojdiča. V tento deň začína duchovná príprava pred odpustovou slávnosťou. Sv. liturgie budú ráno o 6.30 hod. a o 17.30 hod. Pred večernou sv. liturgiou sa pomodlime o 17.00 hod. sv. ruženec. Po sv. liturgii bude Akatist k bl. P. P. Gojdičovi a požehnanie s relikviami. V tento deň je voľnica.

V sobotu 18. júla bude večerná sv. liturgia o 17.00 hod. a o 18.00 hod. budú chvály s modlitbami za uzdravenie a oslobodenie.

V nedeľu 19. júla je naša odpustová slávnosť. Sv. liturgie s myrovaním budú v tento deň ako zvyčajne (6.30 utiereň, 7.30 cirkevnoslovanská sv. liturgia, 9.00 slovenská sv. liturgia). Slávnostná slovenská sv. liturgia bude o 10.30 hod. Celý program nájdete vzadu na plagáte a v novom Informátore. Sv. liturgia vo Veľkom Šariši v túto nedeľu nebude.