Dnes je po všetkých sv. liturgiách zbierka na podporný fond I. Svoj milodar môžete vložiť vzadu do košíka.

Popoludní bude o 17.00 hod. každodenná večiereň a po nej modlitby chvál s katechézou so začiatkom o 18.00 hod.

V stredu a piatok máme aliturgické dni. V tieto dni sa neslávi sv. liturgia. Liturgický program bude nasledovný: ráno o 6.30 hod. bude modlitba času a večer o 18.00 hod., v piatok o 17.30 hod., modlitba večierne s katechézou.

Vo štvrtok bude tichá adorácia ukončená Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním o 21.00 hod.

V piatok bude o 17.30 hod. večiereň (nakoľko je aliturgický deň). Pred večierňou bude o 17.15 hod. Moleben k bl. P. P. Gojdičovi.

V sobotu 18. februára pozývame deti a mladých na fašiangovú veselicu. Začíname o 14.30 hod. v pastoračke. Čaká na vás tanec, zábava a občerstvenie. Predpokladaný záver je o 17.00 hod. Doneste si so sebou obuv na prezutie. Bližšie info na plagáte.

Budúcu nedeľu 19. februára vás pozývame o 17.00 hod. na prvú pôstnu večiereň s poklonami sv. Efréma Sýrskeho a vzájomným zmierením, aby sme mohli prežiť veľký pôst v skutočnom pokání, ktoré sa bez odpustenia nedá začať.

Vyšlo nové číslo farského Informátora. Nájdete v ňom druhú časť katechézy.

Informujeme vás, že počas tohtoročného obdobia Veľkého pôstu budú plne aliturgické dni iba pondelky. To znamená, že v tieto dni nebudú sv. liturgie. Ráno i večer sa však budeme stretávať pri spoločných modlitbách pôstnych utierní, večierní, hodiniek či iných pobožností. Venovať sa budeme aj katechézam o podstate pôstu vo východných cirkvách. V utorky a štvrtky budú sv. liturgie ako zvyčajne a v stredy a piatky budú božské služby vopred posvätených darov.

Na chrám daroval bohuznámy darca 50,-€. Úprimne Pán Boh zaplať!