Rozhodnutím vlády SR je od 10. decembra opäť možné sláviť bohoslužby za účasti veriacich v režime OP (plne očkovaní a prekonaní covid-19 max. do 180 dní). Pri vstupe do chrámu je potrebné preukázať sa potvrdením, prípadne covidpassom, že spĺňate vyššie uvedené podmienky. Preukazovať sa nemusia deti do 12 rokov a dvoch mesiacov. V PO – PIA je potrebné sa zapísať do zoznamu v chráme. Na nedeľné sv. liturgie je potrebné rezervovať si miesto cez rezervačný systém, ktorý nájdete na stránke www.sidlisko3.sk. Nezabudnite uviesť kontakt, ktorý nesmie chýbať (email alebo tel. číslo). Pri probléme s rezervovaním vám radi pomôžeme. Stačí sa na nás obrátiť. Kapacita chrámu je 30 osôb. Do tejto kapacity sa rátajú aj deti do veku 12 rokov a dvoch mesiacov.

Sv. liturgie sú v týchto časoch PO – ŠTV o 6.30 a 18.00 hod., v PIA o 6.30 a 17.30 hod., v SO o 6.30 a o 18.00 hod. s platnosťou na nedeľu a v NE o 7.30, 9.00, 10.30, 12.00 a 17.00 hod. Liturgia vo V. Šariši o 10.00 hod.

Napriek tomu, že sú bohoslužby sprístupnené v režime OP (očkovaní, prekonaní), naďalej je možná individuálna pastoračná služba. To znamená, že po dohodnutí si termínu sa s nami viete stretnúť a vieme vám poslúžiť sv. spoveďou, rozhovorom, podaním sv. prijímania a pod.

Dnes budú o 18.00 hod. modlitby chvál s katechézou v režime OP (potrebná je rezervácia). Vysielané budú aj online pre tých, ktorí sa nemôžu zúčastniť.

Počas týždňa (PO – PIA) môžete pristúpiť k sv. spovedi v čase 9.30 – 10.00 hod. a 17.30 – 18.00 hod., v piatok 17.00 – 17.30 hod. Využite túto príležitosť na vykonanie si predvianočnej sv. spovede. Žiadame vás, aby ste si to neodkladali na poslednú chvíľu.

V pondelok bude o 17.45 hod. Moleben pred Narodením, v stredu Akatist požehnania rodín v tom istom čase. Vo štvrtok bude po večernej sv. liturgii eucharistická adorácia. V piatok bude o 17.45 hod. Moleben k bl. P. P. Gojdičovi a detská sv. liturgia o 17.30 hod. V sobotu bude veľká večiereň o 17.00 hod.

Stretnutie detí pripravujúcich sa na prvú sv. spoveď bude v piatok 17. decembra o 19.00 hod. online prostredníctvom ZOOMu.

V nedeľu 19. decembra vás pozývame na liturgiu zmierenia o 15.00 hod. Vysielaná bude aj online. Ide o kajúcu pobožnosť, ktorou sa vieme pripraviť na slávenie sviatkov Kristovho narodenia.

Na predaj nájdete vzadu na stolíku tieto časopisy: Slovo (1,60,-€); Misionár (1,-€); Slovo+ (1,50,-€); Milujte sa! (1,50,-€) a rusínsky knižný kalendár ARTOS (3,-€).

Kto by chcel prispieť na výzdobu chrámu počas Vianoc, môže tak urobiť v sakristii chrámu. Vopred Pán Boh zaplať za každý milodar.

Kto by chcel obdarovať našu charitu, konkrétne spoločenstvo Pod táborom, suchým vianočným pečivom, môže tak urobiť od 20. do 23. decembra. Stačí ho priniesť do chrámu.