Aktuálne oznamy k 11. februáru 2024

Dnes je pri všetkých sv. liturgiách zbierka na podporný fond. Svoj milodar môžete vložiť do košíka vzadu pri dverách. Všetkým darcom vopred Pán Boh zaplať!

Budúcu nedeľu 18. februára bude zbierka na charitu.

Popoludní vás o 17.00 hod. pozývam na pôstnu večiereň s poklonami a vzájomným zmierením. O 18.00 hod. pokračujeme modlitbami chvál s katechézou venovanou manželom, ktorými vstupujeme do národného týždňa manželstva.

Ako sme už spomínali, v týždni 12. – 18. februára máme Národný týždeň manželstva. Pozývame vás na zapojenie sa do našich aktivít venovaných práve manželov. Na plagáte nájdete odkaz aj na bohatý program v našom meste.

V pondelok 12. februára vstupujeme do obdobia Veľkého pôstu. Na tento deň je predpísaná zdržanlivosť od mäsa, mlieka a vajec s pôstom. Počas tohto obdobia budú všetky pondelky plne aliturgické (nebude sa sláviť sv. liturgia ani ráno, ani večer). Namiesto nich budú ráno pôstne hodinky a večer večiereň. V stredy a piatky je zdržanlivosť od mäsa, ráno pôstne hodinky a večer božské služby vopred posvätených darov. Štvrtkami nebudú tiché adorácie a ani celodenné adorácie na prvý piatok. Nedeľami budú slávené sv. liturgie sv. Bazila Veľkého o 9.30 a 11.00 hod. Sv. liturgia o 8.00 hod. bude sv. J. Zlatoustého. O 16.15 hod. budú pobožnosti krížovej cesty a o 17.00 hod. pôstne večierne.

V utorok 13. februára vás pozývame na prvé biblické stretnutie pod názvom Čaj s Božím slovom. Stretnutia budú prebiehať každý druhý utorok v čase 18.45 – 19.45 hod. v pastoračke. Je určené pre všetkých, ktorí chcú zažiť moc Božieho slova vo svojom živote. Tešíme sa na vás.

V stredu 14. februára bude nácvik chrámového zboru v pastoračke o 17.00 hod.

Vo štvrtok 15. februára pozývame manželské páry na požehnanie manželov, ktoré bude prebiehať súčasne pri večernej sv. liturgii.

V piatok 16. februára budeme pri božskej službe vopred posvätených darov požehnávať pôstne jedlo – kolyvu. Bude pripravená v pohárikoch pre všetkých. Po ukončení si ju budete môcť zobrať domov. Prítomnosť detí na piatkových VPDčkach je aj naďalej povinná. Srdečne vás všetkých pozývame.

V sobotu 17. februára sa uskutoční celodenná duchovná obnova s manželmi Demskými z Poľska (rím. kat. diakon s manželkou). Obed a občerstvenie je pre prihlásené páry zabezpečené. Príspevok na pár je 10,-€. Na plagáte nájdete aj konkrétny program. Začíname o 9.30 hod. v pastoračke. Môžete sa už teraz tešiť na dve témy (po jednej dopoludnia a popoludní) a zaujímavú diskusiu. Pár miest máme ešte voľných. Neváhajte a čím skôr sa prihláste.

Vyšlo nové číslo farského Informátora. Deti nájdu na nástenke PL do Veľkého pôstu.

Drahí bratia a sestry, s požehnaním nášho otca arcibiskupa a metropolitu Jonáša začíname ďalšiu etapu synodálnej cesty Prešovskej archieparchie. Počas nej sme opäť pozvaní k pokračovaniu v modlitbe a rozlišovaní v našich farnostiach a spoločenstvách. Základom pre spoločné rozlišovanie je Súhrnná správa z prvého zasadania 16. riadneho všeobecného zhromaždenia Synody biskupov, ktoré sa uskutočnilo v Ríme v dňoch 4. – 29. októbra 2023. Súhrnnú správu čítajme v otvorenosti na hlas Svätého Ducha a na to, čo najviac rezonuje s našou situáciou. Potom to spoločne zdieľajme v menších skupinkách. Bližšie informácie sú na plagáte aj na stránke arcibiskupského úradu (www.grkatpo.sk), kde možno nájsť i Praktický návod pre synodálne zdieľanie v skupinke. Ďakujeme za spoluprácu.

Na chrám darovala bohuznáma rodina 100,-€. Úprimne vám Pán Boh zaplať!