Dnes o 17.00 hod. bude každodenná večiereň a o 18.00 hod. modlitby chvál s katechézou.   

V pondelok a v stredu bude o 17.45 hod. Moleben pred Narodením Ježiša.

V utorok pozývame mladých na stretko do pastoračky so začiatkom o 18.00 hod.

Nácvik zboru  bude v stredu o 17.00 hod. v pastoračke.

Vo štvrtok bude tichá adorácia ukončená Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním o 21.00 hod.

V piatok bude detská sv. liturgia o 17.30 hod. a po nej stretnutie detí pripravujúcich sa na 1. sv. spoveď.

V sobotu bude o 17.00 hod. veľká večiereň a o 18.45 hod. Moleben k bl. P.P. Gojdičovi.

Blížia sa sviatky Narodenia Ježiša Krista. K sv. spovedi budete môcť pristúpiť v nedeľu 18. decembra pri všetkých sv. liturgiách. Spovedať začneme o 7.00 hod. a ukončíme o 11.30 hod.  Taktiež bude možné pristúpiť k sv. spovedi v utorok a stredu 20. – 21. decembra v čase 9.00 – 10.00 hod. a 17.00 – 18.00 hod. Nenechávajte si sv. spoveď na poslednú chvíľu.

V sakristii máme na predaj kalendár o. baziliánov na stenu za cenu 1,-€ a knihu o návšteve pápeža Františka na Slovensku. Stojí 35,- €.

Kto by chcel prispieť na výzdobu chrámu počas Vianoc, môže tak urobiť v sakristii počas celého týždňa.

V rámci filipovky vám ponúkame možnosť obdarovať niekoho. Konkrétne ide o podporu našej charity, a to zakúpením šampónov, sprchových gélov, holiacej peny či jednorazových žiletiek, z ktorých budú vytvorené balíčky pre prijímateľov pomoci našej charity. Zakúpené veci je potrebné doniesť do chrámu najneskôr do nedele 18. decembra do 17.00 hod. Ďakujeme.