V nedeľu 11. apríla 2021 sa o 12.00 hod. rozozvučia chrámové zvony na 10 minút za všetkých, ktorí zomreli na ochorenie Covid-19 i za všetky ostatné obete pandémie. Všetci sme pozvaní, aby sme si pri tomto zvonení na nich spomenuli vo svojich modlitbách. Prosme o Božie milosrdenstvo pre zosnulých a o Božiu pomoc pre pozostalých.

V nedeľu popoludní vás pozývame pokračovať v slávení Nedele Božieho milosrdenstva. O 15.00 hod. začneme Hodinkou Božieho milosrdenstva, nasledovať bude každodenná večiereň a o 18.00 hod. modlitby chvál s katechézou.

Sv. liturgie v týždni budú takto: pondelok o 18.00 hod., utorok o 7.30 hod., v stredu o 18.00 hod., vo švrtok o 7.30 hod., v piatok o 17.30 hod. a v nedeľu o 9.00 hod.

Akatist k sv. Jozefovi bude v stredu o 17.45 hod. Nezabudnime na úplné odpustky, ktoré sa na túto pobožnosť viažu.

Moleben k bl. P. P. Gojdičovi s požehnaním bude v piatok o 17.00 hod.

Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí nás finančne podporili, nakoľko pri neverejnom slávení bohoslužieb zažívame finančný výpadok. Podporiť nás môžete aj naďalej prostredníctvom nášho bankového účtu (SK69 7500 0000 0040 0021 6918) alebo vhodením svojho milodaru do poštovej schránky. Vopred Pán Boh zaplať za váš dar.

V prípade akejkoľvek potreby (sv. spoveď, duchovný rozhovor a pod.) nás vopred kontaktujte telefonicky alebo emailom, aby sme sa vedeli dohodnúť na stretnutí. Prajeme vám požehnaný čas Paschy a hojnú radosť z Kristovho vzkriesenia. Christos voskrese!