Dnes popoludní vás pozývame na každodennú večiereň o 17:00 hod., po ktorej budú modlitby chvál so svedectvom o 18:00 hod.

Budúcu nedeľu 17. júna bude naša farská zbierka na stavbu fary.

V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa, v utorok bude biblická škola a modlitby mužov. V stredu bude nácvik zboru, vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním o 21:00 hod. Stretko na fare bude v piatok o 16:15 hod. Po detskej sv. liturgii bude kantorská škola.

Počas mesiaca jún sa budeme modliť pobožnosti k Božskému Srdcu Ježišovmu. Tento týždeň to bude Akatist k Ježišovi Kristovi, a to po sv. liturgiách v pondelok ráno (1. časť) a v stredu večer (2. časť).

Celý budúci týždeň 10. – 16. júna sa uskutoční Národný týždeň charity. Počas tohto týždňa budeme v našej farnosti zbierať trvanlivé potraviny, ktoré odovzdáme charite a ona ich doručí tým, ktorí ich najviac potrebujú. Potraviny môžete prinášať do sakristie chrámu. Počas tohto týždňa sa budeme pri sv. liturgiách modliť za našu Charitu.

Gymnázium bl. P. P. Gojdiča vyhlasuje druhé kolo prijímacích pohovorov na bilingválne štúdium v utorok 19. júna. Bližšie informácie nájdete vzadu na nástenke.