Budúcu nedeľu 17. júla bude pri sv. liturgiách zbierka na svojpomocný fond pre farnosti. Účelom zbierky je finančne podporovať nesolventné farnosti a pokryť aspoň sčasti ich žiadosti o finančnú pomoc. Do tohto fondu farnosti okrem výnosu z tejto zbierky poukazujú aj stanovený podiel výnosu z predaja a prenájmu majetku. Je to vlastne príspevok v rámci solidarity Farnosti samy sebe.

Vo štvrtok bude po večernej sv. liturgii tichá adorácia ukončená Korunkou Božieho milosrdenstva a požehnaním o 21.00 hod.

V piatok 15. júla je voľnica. V tento deň sa uskutoční Pešia púť bl. P. P. Gojdiča z R. Pekľan do Prešova. Bližšie informácie nájdete vzadu na nástenke.

V sobotu 16. júla sa uskutoční archieparchiálna odpustová slávnosť ku cti bl. P. P. Gojdiča v Ruských Pekľanoch. Program nájdete vzadu na nástenke.

Budúcu nedeľu 17. júla bude po každodennej večierni, ktorá bude o 17.00 hod. Moleben k bl. P. P. Gojdičovi.

Na potreby farnosti daroval bohuznámy darca 2400,-€. Úprimne Pán Boh zaplať!