Vo Svetlý pondelok máme prikázaný sviatok. Sv. liturgie budú ako v nedeľu o 7.30 hod., 9.00 hod. a 10.30 hod. Veľká večiereň bude o 17.00 hod.

Vo svetlý utorok, stredu a štvrtok bude veľká večiereň o 18.45 hod. Vo svetlý piatok bude o 18.15 hod.

Budúcu nedeľu o Tomášovi alebo Božieho milosrdenstva vás pozývame na Hodinku Božieho milosrdenstva so zasvätením. Spoločná modlitba začne o 15.00 hod. Každodenná večiereň bude v zmenenom čase, a to o 15.30 hod. Srdečne vás pozývame.

Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu sa pomodlime vo svetlý pondelok 15 minút pred Veľkou večierňou. Vo svetlý utorok, stredu, štvrtok, piatok a sobotu 15 minút pred rannou a večernou sv. liturgiou.

Ponúkame vám stretnutie pre ženy pod názvom Ester. Bude sa niesť v duchu starozákonného príbehu kráľovnej Ester. Uskutoční sa v sobotu 22. apríla a sprevádzať vás ním bude Henrieta Honzová s tímom. Registrácia je priamo u o. Petra, správcu farnosti, osobne alebo prostredníctvom emailu fara@sidlisko3.sk. Registračný poplatok je 10,-€ a nahlásiť sa môžete najneskôr do piatka 14. apríla. Bližšie info a program nájdete na plagáte.