Dnes je pri všetkých sv. liturgiách myrovanie a požehnanie ratolestí.

Poobede bude o 17.00 hod. pôstna večiereň s poklonami a o 18.00 hod. pozývame všetkých na modlitby chvál s katechézou.

V pondelok – stredu sa budeme modliť ráno pôstne hodinky a večer sláviť božské služby vopred posvätených darov.

Pred veľkonočnými sviatkami budeme spovedať ešte v pondelok – stredu v čase 9.00 hod. – 10.00 hod. (najmä pre seniorov a tých, ktorí sú doma) a 17.30 – 19.00 hod. pre ostatných.

Na Veľký štvrtok budeme sláviť o 17.00 hod. liturgiu sv. Bazila Veľkého s večierňou a hneď po nej sa pomodlíme Veľkú utiereň s čítaniami strastných evanjelií.

Na Veľký piatok – prikázaný sviatok, 15. apríla, je zdržanlivosť od mäsa, mlieka a vajec s pôstom. Tento deň je aliturgický. O 7.00 hod. sa pomodlime Kráľovské hodinky a o 15.00 hod. Veľkú večiereň s uložením plaščanice do hrobu. V tento deň sa začíname modliť Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu.

Na Veľkú sobotu bude celodenná adorácia pri Božom hrobe. Zapísať sa môžete vzadu na stolíku. O 7.00 hod. bude Jeruzalemská utiereň a o 17.00 hod. liturgia sv. Bazila Veľkého s večierňou.

Počas Veľkého piatka a Veľkej soboty bude zbierka na Boží hrob. Svoje milodary môžete vložiť do košíka pri plaščanici.

Na Svätú a Veľkú nedeľu Paschy bude o 5.00 hod. Utiereň vzkriesenia s posvätením jedál a sv. liturgiou s myrovaním. Ďalšie sv. liturgie budú o 9.00 hod. a 10.30 hod., po ktorých bude požehnanie veľkonočných pokrmov a myrovanie. Paschálna večiereň bude o 15.00 hod.

Na Svetlý pondelok, prikázaný sviatok, budú sv. liturgie ako v nedeľu (7.30, 9.00 a 10.30 hod.). Veľká večiereň bude o 15.00 hod.

Na stolíku nájdete nový farský Informátor a vzadu na nástenke si môžu deti zobrať nový pracovný list.

Minulotýždňovú farskú zbierku sme podporili sumou 803,09,-€.

Na faru daroval bohuznámy darca 736,-€. Všetkým darcom úprimne Pán Boh zaplať!

Ďakujeme všetkým, ktorí ste sa minulú nedeľu zapojili do potravinovej pomoci pre Ukrajinu. Všetky potraviny boli vyzdvihnuté a odoslané na oznámené miesta.

Liturgický program počas Veľkého týždňa až po Svetlý pondelok nájdete na tomto odkaze.

Veľkonočné obrady v kaplnke na cintoríne vo Veľkom Šariši:

Veľký piatok: 15.00 hod. – veľká večiereň s uloženíc plaščanice do hrobu

Veľká sobota: bdenie pri Božom hrobe (podľa rozpisu)

Svetlá nedeľa Paschy: 7.00 hod. – veľká utiereň vzkriesenia, požehnanie veľkonočných pokrmov, sv. liturgia s myrovaním

Svetlý pondelok: 10.00 hod. – sv. liturgia