Dnes o 17.00 hod. bude každodenná večiereň.

Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme na požiadanie 30 minút pred sv. liturgiami.

V utorok 3. januára bude o 17.00 hod. nácvik zboru v pastoračke.

Vo štvrtok 5. januára máme Predvečer Bohozjavenia. Liturgický program bude nasledovný: ráno o 7.30 hod. budú Kráľovské hodinky, o 16.00 hod. Liturgia sv. Bazila Veľkého s večierňou a veľkým svätením vody a večer o 21.00 hod. sa pomodlíme Veľké povečerie s lítiou. V tento deň je zdržanlivosť od mäsa s pôstom.

V piatok 6. januára máme prikázaný sviatok Bohozjavenia. Ráno o 6.30 hod. sa pomodlíme veľkú utiereň. Sv. liturgie s myrovaním budú v obvyklých časoch o 7.30 hod., 9.00 hod. a 10.30 hod. V tento deň je voľnica. Popoludní o 13.30 hod. začneme posvätenie príbytkov.

Budúca sobota 7. januára je fatimská. O 17.00 hod. bude Mariánske večeradlo.

Budúcu nedeľu 8. januára vás pozývame na Modlitby chvál s katechézou o 18.00 hod.

Kto by mal záujem dať si posvätiť svoj príbytok počas sviatku Zjavenia Pána 6. januára, nech sa zapíše vzadu na papier a uvedie všetky potrebné údaje.

Vyšlo nové číslo farského informátora.

Ďakujeme všetkým vám, ktorí ste sa zaslúžili o dôstojné a pokojné slávenie sviatkov Narodenia a Zjavenia Pána. Želáme vám požehnaný a milostiplný celý nový rok 2023.