• Dnes popoludní vás pozývame na modlitbu panychídy s čítaním hramôt o 13:30 hod. v chráme. Z tohto dôvodu večiereň popoludní nebude. Nezabudnime, že v dušičkovej oktáve môžeme získať odpustky pre duše v očistci. Využime túto príležitosť.
  • V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa na ZŠ Prostějovská od 19.00 do 20.00 hod. V utorok bude biblická škola (chrám) a liturgický spev (sakristia). V stredu Akatist požehnania rodín a nácvik zboru. Vo štvrtok tichá adorácia zakončená osobným požehnaním. V piatok bude stretko na fare o 16:15 hod. a nácvik zboríku. Detská sv. liturgia bude o 17:30 hod. Po nej bude modlitba milosrdného ruženca s prvoprijimajúcimi deťmi. K modlitbe pozývame aj ostatných veriacich.
  • Vzadu na stolíku sú malé plastové sviece za 1,-€. Zakúpením týchto sviec podporíme Fórum života a jeho aktivitu – Svieca za nenarodené deti. Modlitbu pri zapálenej svieci 2. novembra obetujme za všetky nenarodené deti.
  • Zapáliť sviecu za nenarodené deti môžeme aj osobne v pondelok 2. novembra o 16.00 hod. pred starou pôrodnicou. O 15:15 hod. bude v nemocničnej kaplnke sv. omša za život.
  • Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme ako zvyčajne pred sv. liturgiami. Na prvý piatok 6. novembra bude celodenná adorácia podľa rozpisu. O 15:00 hod. pozývame na Korunku Božieho milosrdenstva. Sv. ruženec pred večernou sv. liturgiou nebude (využime tento čas na adoráciu eucharistického Krista). Takáto prax bude na každý prvý piatok.
  • Oznamujeme vám, že avizované stretnutie s manželmi Patrikom a Nancy je zrušené kvôli zdravotným dôvodom. Ďakujeme za pochopenie.
  • Pozývame vás na 24. ročník Festivalu duchovných piesni byzantského obradu do katedrály v sobotu 7. novembra o 14.00 hod.
  • Budúcu nedeľu 8. novembra máme sviatok sv. Michala archanjela. Večer o 18:00 hod. vás pozývame na modlitby chvál.
  • V sobotu 21. novembra pozývame všetkých veriacich do Ľutiny na ukončenie Roka rodiny v našej archieparchii. Pripravený je bohatý program, ktorý nájdete vzadu na nástenke. Srdečne pozývame!
  • Predplatné časopisu Slovo na rok 2016 je potrebné nahlásiť a zaplatiť do 16. novembra v sakristii. Takisto si môžete predplatiť aj časopis Misionár do 12. novembra v sume 11,-€.
  • Vzadu na stolíku je nový Informátor.