Pondelok, 26. marec
Zakončenie sviatku Zvestovania Bohorodičke. Zhromaždenie k archanjelovi Gabrielovi
06:30 csl. sv. lit. (HP 363); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 348); Kol 3, 12-16, zač. 258; Lk 11,34-41, zač. 60

Utorok, 27. marec
Prepodobná Matróna zo Solúna
06:30 sl. sv. lit. (PZ 109); 18:00 csl. sv. lit. (HP 110); 1 Sol 5,14-23, zač. 273; Mk 8, 30-34, zač. 36

Streda, 28. marec
Prepodobní Hilarion Nový a Štefan Divotvorca
06:30 csl. sv. lit. (HP 112); 18:00 VPD (MM 30,53); Ef 4,7-13, zač.224b.; Lk 12,16-21, zač. 66

Štvrtok, 29. marec
Prepodobný Marek, aretúzsky biskup
06:30 sl. sv. lit. (PZ 112); 18:00 csl. sv. lit. (HP 113); Gal 4,4-7, zač.209; Lk 18,18-27, zač. 91

Piatok, 30. marec
Prepodobný Ján, autor spisu Rebrík
06:30 csl. sv. lit. (HP 114); 17:30 VPD (MM 31); Ef 2,4-10, zač.296; Mt 4,1-11, zač. 7

Sobota, 31. marec
Vzkriesenie spravodlivého Lazára
06:30 csl. sv. lit. (HP 177); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 180); Hebr 12,28-13,8, zač. 333b.; Jn 11, 1-45, zač. 39

Nedeľa, 1. apríl
Kvetná nedeľa. Požehnanie ratolestí. Myrovanie
08:00 csl. sv. lit. (HP 178); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 181); Flp 4,4-9, zač.247; Jn 12,1-18, zač. 4114:30 Predveľkonočná spoveď

Pondelok, 2. apríl
Svätý a veľký pondelok
06:30 csl. sv. lit. (HP 182); 18:00 sl. VPD (MM 33); Ex 1,1-20;Jób 1,1-12; Mt 24,3-35, zač. 98

Utorok, 3. apríl
Svätý a veľký utorok
06:30 sl. sv. lit. (PZ 186); 18:00 sl. VPD (MM 35); Ex 2,5-10, Jób 1,13-22; Mt 24, 36-51;25,1-46;26,1-2, zač. 102

Streda, 4. apríl
Svätá a veľká streda
06:30 csl. sv. lit. (HP 183); 18:00 sl. VPD (MM 36); Ex 2,11-22, Jób 2,1-10; Mt 26, 6-16, zač. 108

Štvrtok, 5. apríl
Svätý a veľký štvrtok
09:30 Archijerejská sv.liturgia v katedrále; 17:00 Liturgia sv.Bazila Veľkého s večierňou(CHV 1); 18:30 Sväté strasti ( CHV 7)

Piatok, 6. apríl
Svätý a veľký piatok. Prikázaný sviatok. Prísny pôst
07:00 Kráľovské hodinky (CHV 23); 15:00 Veľká večiereň s uložením plaščenice do hrobu (CHV 38)

Sobota, 7. apríl
Svätá a veľká sobota.
07:30 Otvorenie chrámu k celodennej poklone pri Božom hrobe; 17:00 Liturgia sv. Bazila Veľkého s večierňou (CHV 60).

Nedeľa, 8. apríl
SVÄTÁ A VEĽKÁ NEDEĽA PASCHY. Požehnanie veľkonočných pokrmov. Myrovanie
05:00 Utiereň Vzkriesenia (CHV 65-72)08:00 csl. sv. lit. (HP 207); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 192); Sk 1,1-8, zač.1; Jn 1,1 – 17, zač. 118:00 Paschálna večiereň (CHV 75-77)19:00 Eucharistická poklona

Pondelok, 9. apríl
Svetlý pondelok. Prikázaný sviatok
08:00 csl. sv. lit. (HP 211); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 195); Sk 1,12-17.21-26, zač. 2; Jn 1,18-28, zač. 2

Utorok, 10. apríl
Svetlý utorok
06:30 sl. sv. lit. (PZ 196);16:30 sl.(PZ 196); 18:00 csl. sv. lit.(HP 211); Sk 2,14-21, zač. 4; Lk 24, 12-35, zač. 113

Streda, 11. apríl
Svetlá streda
06:30 csl. sv. lit. (HP 212); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 197); Sk 2,22-36, zač.5; Jn 1, 35-51, zač. 4

Štvrtok, 12. apríl
Svetlý štvrtok
06:30 sl. sv. lit. (PZ 197); 18:00 csl. sv. lit.(HP 212); Sk 2,38-43, zač.6; Jn 3, 1-15, zač. 8

Piatok, 13. apríl
Svetlý piatok. Voľnica
06:30 csl. sv. lit. (HP 213); 17:30 sl. sv. lit. (PZ 198); Sk 3,1-8, zač. 7; Jn 2, 12-22, zač. 7

Sobota, 14. apríl
Svetlá sobota
06:30 csl. sv. lit. (HP 214); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 198); Sk 3,11-16, zač. 8; Jn 3, 22-33, zač. 11

Nedeľa,15. apríl
Druhá nedeľa po Pasche – o Tomášovi
08:00 csl. sv. lit. (HP 214); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 199); Sk 5,12-20, zač.14; Jn 20,19 – 31, zač. 6518:15 V