• Pondelok, 25. január

Svätý Gregor Teológ, konštantínopolský arcibiskup

06:30 csl. sv. lit. (SDS 191); 18:00 sl. sv. lit. (HS 356)

Ap. zač. 151. (1 Kor 12, 7 – 11) Jn zač. 36. (10, 9 – 16)

 • Utorok, 26. január

Prepodobný Xenofont, jeho manželka Mária a synovia

06:30 sl. sv. lit. (HS 155); 18:00 csl. sv. lit. (SDS 191)

Ap. zač. 67. (2 Pt 2, 9 – 22) Mk zač. 60. (13, 14 – 23)

 • Streda, 27. január

Prenesenie úctyhodných pozostatkov sv. Jána Zlatoústeho

06:30 csl. sv. lit. (SDS 193); 18:00 sl. sv. lit. (HS 301)

Ap. zač. 68. (2 Pt 3, 1 – 18) Mk zač. 61. (13, 24 – 31)

 • Štvrtok, 28. január

Prepodobný Efrém Sýrsky

06:30 sl. sv. lit. (HS 157); 18:00 csl. sv. lit. (SDS 194)

Ap. zač. 69. (1 Jn 1, 8 – 10; 2, 1 – 6) Mk zač. 62. (13, 31 – 14, 2)

 • Piatok, 29. január

Prenesenie pozostatkov svätého Ignáca Bohonositeľa

06:30 csl. sv. lit. (SDS 195); 17:30 dets. sv. lit. (HS 159)

Ap. zač. 70. (1 Jn 2, 7 – 17) Mk zač. 63. (14, 3 – 9)

 • Sobota, 30. január

Traja svätí svätitelia, veľkňazi Bazil Veľký, Gregor Teológ a Ján Zlatoústy

06:30 csl. sv. lit. (SDS 286); 18:00 sl. sv. lit. (HS 358)

Ap. zač. 334. (Hebr 13, 7 – 16) Mt zač. 11. (5, 14 – 19)

 • Nedeľa, 31. január

Nedeľa o márnotratnom synovi. Svätí divotvorcovia a nezištníci Kýros a Ján. Radový hlas 2.

08:00 csl. sv. lit. (SDS 186; 197); 10:00 sl. sv. lit. (HS 144; 202)

Ap. zač. 135. (1 Kor 6, 12 – 20) Lk zač. 79. (15, 11 – 32)

18:15 Večiereň

19:00 Eucharistická poklona

 • Pondelok, 1. február

Predprazdenstvo Stretnutia Pána. Svätý mučeník Tryfón

06:30 csl. sv. lit. (SDS 191); 18:00 sl. sv. lit. (HS 359)

Ap. zač. 71. (1 Jn 2, 29 – 3, 10) Mk zač. 49. (11, 1 – 11)

 • Utorok, 2. február

Stretnutie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. Myrovanie

06:30 sl. sv. lit. (HS 360); 16:30 sl. sv. lit. (HS 360); 18:00 csl. sv. lit. (SDS 287)

Ap. zač. 316. (Hebr 7, 7 – 17) Lk zač. 7. (2, 22 – 40)

 • Streda, 3. február

Svätý a spravodlivý Simeon Bohopríjemca a prorokyňa Anna

06:30 csl. sv. lit. (SDS 287); 18:00 sl. sv. lit. (HS 361)

Ap. zač. 73. (1 Jn 3, 21 – 4, 6) Mk zač. 65. (14, 43 – 72; 15, 1)

 • Štvrtok, 4. február

Prepodobný Izidor Peluzíjský

06:30 sl. sv. lit. (HS 360); 18:00 csl. sv. lit. (SDS 287)

Ap. zač. 74. (1 Jn 4, 20 – 5, 21) Mk zač. 66. (15, 1 – 15)

 • Piatok, 5. február

Svätá mučenica Agáta

06:30 csl. sv. lit. (SDS 287); 17:30 dets. sv. lit. (HS 360)

Ap. zač. 75. (2 Jn 1, 1 – 13) Mk zač. 68. (15, 22 – 25. 33 – 41)

 • Sobota, 6. február

Mäsopôstna sobota – prvá zádušná. Prepodobný Bukol, smyrniansky biskup. Svätý hieromučeník Silván, emesský biskup a spoločníci

06:30 csl. sv. lit. (SDS 308); 18:00 sl. sv. lit. (HS 162)

Ap. zač. 270. (1 Sol 4, 13 – 17); Jn zač. 16. (5, 24 – 30)

 • Nedeľa, 7. február

Mäsopôstna nedeľa – o Kristovom súde. Poprazdenstvo sviatku Stretnutia Pána. Prepodobný Partemios, lampsacký biskup. Radový hlas 3.

08:00 csl. sv. lit. (SDS 186, 287); 10:00 sl. sv. lit. (HS 145, 360)

Ap. zač. 140. (1 Kor 8, 8 – 9, 2) Mt zač. 106. (25, 31 – 46)

18:15 Večiereň

19:00 Eucharistická poklona