Pondelok, 17. január

Prepodobný a bohonositeľný Anton Veľký

06:30 csl. sv. lit. (HP 342); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 330); Hebr 8, 7-13, zač. 319; Mk 8, 11-21, zač. 33

Utorok, 18. január

Svätý Atanáz a Cyril, alexandrijskí arcibiskupi

06:30 sl. sv. lit. (PZ 331); 18:00 csl. sv. lit. (HP 343); Hebr 9,8-10.15-23, zač. 321; Mk 8, 22-26, zač. 34

Streda, 19. január

Prepodobný Makarios Egyptský

06:30 csl. sv. lit. (HP 112); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 111); Hebr  10, 1-18, zač. 323; Mk 8, 30-34, zač. 36

Štvrtok, 20. január

Prepodobný a bohonositeľný Eutymios Veľký

06:30 sl. sv. lit. (PZ 332); 18:00 csl. sv. lit. (HP 345); Hebr 10, 35-11,7, zač. 326; Mk 9, 10-16, zač. 39

Piatok, 21. január

Prepodobný Maxim Vyznávač. Svätý mučeník Neofyt

06:30 csl. sv. lit. (HP 114); 17:30 sl. sv. lit. (PZ 114);  Hebr 11, 8.11-16, zač. 327; Mk 9, 33-41, zač. 41

Sobota, 22. január

Svätý apoštol Timotej. Prepodobný mučeník Anastáz Perzský

06:30 csl. sv. lit. (HP 115); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 115); 1 Tim 3, 14-4,5, zač. 284; Mt 3, 1-11, zač. 5

Nedeľa, 23. január

34. nedeľa po Päťdesiatnici. Svätý hieromučeník Klement. Radový hlas 2.

08:00 csl. sv. lit. (HP 98); 10:00 sl. sv. lit. (PZ 97);  1 Tim 1,15-17, zač.280b; Lk 18, 35-43, zač.93

18:15 Večiereň

19:00 Eucharistická poklona

Pondelok, 24. január

Prepodobná Xénia Rímska

06:30 csl. sv. lit. (HP 109); 18:00 sl. sv. lit. (PZ  108); Hebr 11,17-23.27-31, zač. 329; Mk 9, 42-10,1, zač. 42

Utorok, 25. január

Svätý Gregor Teológ, konštantínopolský arcibiskup

06:30 sl. sv. lit. (PZ 334); 18:00 csl. sv. lit. (HP 346); Hebr 12, 25-26.13,22-25, zač. 333; Mk 10, 2-12, zač. 43

Streda, 26. január

Prepodobný Xenofont, jeho manželka Mária a synovia

06:30 csl. sv. lit. (HP 112); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 111); Jak 1,1-18,  zač. 50; Mk 10, 11-16, zač.44

Štvrtok, 27. január

Prenesenie ostatkov svätého Jána Zlatoústeho

06:30 sl. sv. lit. (PZ 112); 18:00 csl. sv. lit. (HP 348); Jak 1,19 -27, zač. 51; Mk 10, 17-27, zač. 45

Piatok, 28. január

Prepodobný Efrém Sýrsky

06:30 csl. sv. lit. (HP 114); 17:30 sl. sv. lit. (PZ 114); Jak 2,1-13,  zač. 52; Mk 10, 23b – 32a, zač. 46

Sobota, 29. január

Prenesenie pozostatkov svätého hieromučeníka Ignáca Bohonositeľa

06:30 csl. sv. lit. (HP 115); 18:00 sl. sv. lit. (PZ 115); Kol 1, 3-6, zač. 249b; Lk 16,10 -15, zač. 81

Nedeľa, 30. január

35. nedeľa po Päťdesiatnici. Traja svätí svätitelia Bazil Veľký, Gregor Teológ a Ján Zlatoústy. Radový hlas 3.

08:00 csl.sv.lit. (HP 100,349); 10:00 sl.sv.lit. (PZ 99,335); 2 Kor 6, 16b-7,1, zač.182b; Mt 15,21-28, zač. 62

18:15 Večiereň

19:00 Eucharistická poklona