• 10. februára vladyka Ján srdečne pozýva na spoločné stretnutie rehoľníkov, kňazov-dôchodcov a manželky nebohých kňazov v katedrálnom chráme so začiatkom o 9.00 hod. Stretnutie bude ukončené o 15.00 modlitbou Korunky k Božiemu milosrdenstvu. Na tomto stretnutí si spolu s emeritným biskupom Mons. Jánom Hirkom pripomenieme 20. výročie jeho biskupskej vysviacky.
  • Sobota 13. februára je druhá v mesiaci, preto sa budeme o 17.00 hod. pred večernou sv. liturgiou modliť pobožnosť večeradla obetovaného za kňazov a modlitebné skupiny. Na ten istý úmysel bude obetovaná aj večerná sv. liturgia.
  • Nácvik detského zboru bude tak ako obyčajne v stredu o 16.00 hod. tu v chráme.
  • Všetky deti farnosti (nielen tie, ktoré sa v tomto roku pripravujú na prvé sv. prijímanie) pozývame na detské sv. liturgie každý piatok o 17.30 hod.
  • Pripomíname rodičom prvoprijímajúcich detí, že bezprostredná príprava na prvé sv. prijímanie spojená so stretnutím detí a rodičov sa uskutoční 21. februára na prvú pôstnu nedeľu po liturgii o 10.00 hod.
  • Kto si ešte nevyzdvihol posledné číslo Slova (3) z tých, čo ho majú predplatené, môže si preňho prísť do sakristie. V chráme jej aj ponuka ďalších časopisov.
  • Ponúkame tiež DVD s fotkami z minuloročných sv. misií. Cena je 1,50 eur.
  • V súvislosti s plánovanou výstavbou megakasína v Bratislave vznikla petičná akcia a oslovené boli aj cirkevné spoločenstvá. Ponúkame vám možnosť zapojiť sa do tejto petičnej akcie. Petičné hárky nájdete na stolíku v chráme.