• Zajtra sa končí mesiac máj a teda aj mariánske pobožnosti, ale v nasledujúcom mesiaci pokračujeme v pobožnostiach k Božskému srdcu. V pondelok stredu a v piatok – akatist ku Ježišovi Kristovi. V utorok vo štvrtok a v sobotu – Moleben k úcte Božského srdca Ježišovho.

  • Týždeň od 31. mája je prvopiatkový. Spovedať sa bude ráno počas celého týždňa po sv. liturgii podľa potreby. V pondelok, utorok a stredu večer od 17.00 hod. V piatok od 15.30 hod. Spoveď chorých bude v piatok 4. mája od 8.30 hod.
  • V prvopiatkovom týždni nás čakajú aj naše Malé stavovské stretnutia. V utorok 1.6. bude stretnutie mužov; v stredu 2.6. stretnutie žien a vo štvrtok 3.6. stretnutie mladých. Stretnutia sa začínajú stále o 19.00 hod. po večernej sv. liturgii.

  • Nácvik detského zboru bude tak ako obyčajne v stredu o 16.00 hod, tu v chráme. Deti pozývame na spoločné stretnutie pri detskej sv. liturgii v piatok o 17.30 hod.                .

  • Vo štvrtok 3. júna je sviatok Najsvätejšej Eucharistie. Sv. liturgie budú o 6.30 sl.; 16.30 sl. a 18.00 csl. Pri všetkých sv. liturgiách bude myrovanie.

  • Piatok 4. júna je prvý piatok v mesiaci. Počas dňa bude chrám otvorený k celodennej poklone pred Najsvätejšou Eucharistiou. Modlitebná služba je podľa stáleho rozpisu.

  • Sobota 5. júna je prvá v mesiaci – fatimská. Večer o 17.00 hod. sa budeme v našom chráme modliť pobožnosť Večeradla.