• Vstupujeme do piateho týždňa Veľkého pôstu. Pozývame vás v stredu a piatok na Liturgie vopred posvätených darov (VPD).

  • V priebehu tohto piateho pôstneho týždňa by sa mal modliť Veľký kajúci kánon sv. Andreja Krétskeho (správne by sa mal modliť v noci zo stredy na štvrtok). Budeme sa ho modliť rozdelený na celý týždeň od pondelka do piatku, stále po večernej sv. liturgii.

  • Nácvik speváckeho zboru dospelých Hlahol bude v stredu 19.15 hod., po večernej sv. liturgii.

  • Nácvik detského zboru bude v tomto týždni tiež  tak ako obvykle, v stredu o 16.00 hod. tu v chráme. Všetky deti pozývame na detskú sv. liturgiu VPD v piatok 8. apríla v riadnom čase o 17.30 hod.

  • Sobota 9. apríla je piata sobota Veľkého pôstu – akatistová. Ráno aj večer sa po sv. liturgii budeme modliť akatist k Presv. Bohorodičke.

  • Sobota 9. apríla je tiež druhá v mesiaci, preto sa budeme o 17.00 hod. pred večernou sv. liturgiou modliť pobožnosť večeradla obetovaného za kňazov a modlitebné skupiny. Na ten istý úmysel bude obetovaná aj večerná sv. liturgia.

  • V nedeľu 10. apríla popoludní pozývame deti z farnosti a spoločnú modlitbu krížovej cesty. Detská krížová cesta sa začne o 17.00 hod.

  • Predveľkonočná spoveď v našej farnosti bude na Kvetnú nedeľu 17. apríla popoludní. Komu by tento termín nevyhovoval nech využije príležitosť ku sviatosti zmierenia pred tým nie potom. Sviatosť pomazania chorých v našej farnosti budeme vysluhovať v pondelok (18.4.) po Kvetnej nedeli.

  • Dnešnú nedeľu je pri obidvoch sv. liturgiách zbierka na pomoc pri stavbe chrámu v Dúbrave (smer Žehňa). Pri východe z chrámu budú na tento úmysel vyberať milodary kurátory z ich farnosti.