• Vstupujeme do druhého týždňa Veľkého pôstu – sv. Štyridsiatnice. Tento týždeň je zároveň aj prvopiatkový. Spovedať sa bude ako obvykle. Ráno každý deň v priebehu celého týždňa po sv. liturgii podľa potreby. Večer v pondelok utorok a stredu od 17.00 hod. Vo štvrtok  od 16.00 hod. a v piatok od 15.30 hod. Spoveď chorých bude v piatok 2. marca od 8.30 hod.
  • V čase Veľkého pôstu je záväzná zdržanlivosť od mäsa v stredy a piatky. Kto chce, môže dobrovoľne zachovávať aj prísnejší pôst. V stredy a piatky Veľkého pôstu sa v našom chráme večer slúžia liturgie vopred posvätených darov (VPD). Každý utorok sa po večernej sv. liturgii modlíme pobožnosť Krížovej cesty a každý štvrtok Veľkopôstny moleben. V nedele počas Veľkého pôstu sa slávia liturgie sv. Bazila Veľkého.
  • V prvopiatkovom týždni vás pozývame na Malé stavovské stretnutia, ktoré sú po večernej sv. liturgii. V utorok 28.2. bude stretnutie mužov a v stredu 29.2. budú mať stretnutie ženy.
  • Piatok 2. marca je prvý piatok v mesiaci, preto bude počas celého dňa chrám otvorený k adorácii pred najsv. Eucharistiou. Modlitebná služba je podľa stáleho rozpisu.
  • Sobota 3. marca je druhá zádušná sobota v tomto roku. Ranná zádušná sv. liturgia s panychídou o 6.30 hod. bude, obetovaná za zosnulých zapísaných v knihe hramôt. Táto sobota je aj prvá v mesiaci – fatimská, preto sa budeme o 17.00 hod. modliť pobožnosť Večeradla s Presv. Bohorodičkou.
  • Piatková detská sv. liturgia teraz v prázdninovom týždni nebude. Ale pozývame deti na spoločné prázdninové stretnutia. Zajtra t.j. v pondelok 27.februára pozývame deti od šiestich rokov na spoločný bowling. Stretneme sa popoludní o 13.00 hod. tu pri chráme (doniesť si športové prezuvky a jedno euro). A stredu si urobíme takú malú krížovú cestu po chrámoch v meste a občerstvíme sa spoločnou pizzou ( bezmäsitou  ). Stretneme sa tak isto tu pri chráme o 10.00 hod. s jedným eurom vo vrecku .
  • Dnešnú prvú pôstnu nedeľu 26. februára je pri všetkých sv. liturgiách zbierka na Charitu. Máme príležitosť v tomto pôstnom čase dať almužnu pre núdznych formou zbierky tak, že táto pomoc nebude z neužitá.
  • Oznamujeme rodičom detí, ktoré v tomto roku pristúpia po prvýkrát k sviatosti pokánia a Eucharistie, že bezprostredná príprava a stretnutia prvoprijímajúcich detí a ich rodičov sa začínajú dnes v prvú pôstnu nedeľu po sv. liturgii o 10.00 hod.
  • Dnešnú nedeľu znova pozývame všetky deti od šesť rokov na faru, na Čaj o piatej  – stretnutie pri čaji, modlitbe a zábave.
  • V sakristii je posledné číslo Slova (4), kto z predplatiteľov si ho ešte nevyzdvihol, môže si preňho prísť do sakristie. Ostatné časopisy nájdete vzadu na stolíku. K dnešnej nedeli je aj nový farský Informátor.