Dnešnú nedeľu po sv. liturgii o 10.00 hod. bude ďalšie zo stretnutí s prvoprijímajúcimi deťmi a ich rodičmi.

V mesiaci máj vás pozývame na májové pobožnosti, ktoré sa budeme modliť pri večerných sv. liturgiách. V pondelok, v stredu a v piatok Akatist k Presv. Bohorodičke. V utorok, vo štvrtok a v sobotu Moleben k Presv. Bohorodičke.

Vo štvrtok 17. mája je prikázaný sviatok Voznesenija – Nanebovstúpenia Pána. Sv. liturgie budú: 6.30 sl.; 16.30 sl. a 18.00 csl. Pri všetkých sv. liturgiách bude myrovanie.

Od piatka 18. mája až do soboty 26. mája sa budeme pri večerných sv. liturgiách modliť ako prípravu na sviatok Turíc – Zostúpenia Sv. Ducha, akatist ku Sv. Duchu.

Srdečne pozývame všetkých veriacich na 3. Metropolitnú púť Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove, ktorá sa uskutoční v sobotu 26. mája 2012. Slávnostnú archijerejskú sv. liturgiu o 10.30 hod. bude sláviť vladyka Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup a metropolita a hlavným kazateľom bude vladyka Peter Rusnák, bratislavský eparcha. Zapísať sa môžete v sakristii. Záloha na autobus je 5,- €.

V nedeľu 20. máje bude pri obidvoch sv. liturgiách zbierka na podporu katolíckych masmédií (TV Lux, Rádio Lumen, Katolícke periodiká…).

V sakristii je nové číslo Slova (10), predplatitelia si preňho môžu prísť do sakristie. Ostatné
časopisy nájdete vzadu na stolíku. K dnešnej nedeli je aj nový farský Informátor. V sakristii ešte
stále ponúkame na predaj tehličky na podporu Ľutinskej baziliky v hodnote 5,- €.

Dnešnú nedeľu znova pozývame všetky deti od šesť rokov na faru, na Čaj o piatej – stretnutie pri čaji, modlitbe a zábave.

Všetkým mamám našej farnosti blahoželáme k ich dnešnému sviatku – Dňu matiek.