2017

20182017 – 2016 – 201520142013201220112010200920082007 2006200520042003

Slávnostným kazateľom počas sv. liturgie o 10:00 hod. bol farár rímskokatolíckej farnosti Kráľovnej pokoja v Prešove na Sídlisku 3 o. Anton Janič.

Piatkové slávenie sv. liturgie bolo doprevádzané naším domácim spoločenstvom rodín Michael. Po sv. liturgii viedlo spoločenstvo modlitby chvál.

o. Juraj Gradoš, šéfredaktor časopisu Slovo bol naším hosťom počas štvrtkovej duchovnej prípravy. Po sv. liturgii bola modlitba mariánskeho večeradla.

Pozvanie modliť sa s nami a rozlomiť Božie slovo prijal o. Jaroslav Pasok, správca farnosti Ruská Nová Ves. Po sv. liturgii sme slávili sviatosť pomazania chorých.

Na Kvetnú nedeľu 9. apríla 2017 sme medzi sebou privítali nášho otca arcibiskupa a metropolitu Jána Babjaka SJ, ktorý posvätil zrekonštruovaný bohostánok a požehnal bahniatka a iné ratolesti.

V rámci Národného týždňa manželstva sa 12 manželských párov našej farnosti stretlo v stredu 15. februára v Divadle A. Duchnoviča na predstavení Pytačky, Medveď (Čechov), po ktorom nasledovalo milé posedenie v čokoládovni.

V sobotu 7. januára sa odohral na Delni hokejový zápas mužov. Na svoje si prišli aj deti na saniach.

V sobotu 28. januára sa naši mladí, ktorí sa stretávajú pondelkami v telocvični, vybrali na bowling.

Aktuality
Oznamy
Vysielanie
Kontakt