Články

Modlitba za Sv. Otca na Slovensku

( , júl 31, 2021 , Úvodník )

„Dobrotivý Bože, ty si nám dal Pannu Máriu a svätého Jozefa, aby nás viedli na ceste za Ježišom. Prosíme ťa na ich príhovor za Svätého Otca Františka a za nás všetkých, aby sme boli otvorení pôsobeniu tvojho Svätého Ducha. Aby nás počas svojej návštevy na Slovensku pápež ako nástupca apoštola Petra posilnil vo viere, predovšetkým v to, že Ježiš Kristus je náš Spasiteľ a Vykupiteľ a že on, náš Pán, je pre každého cestou, pravdou a životom, teraz i vždycky i na veky vekov....

Čítajte viac

Povraz plný uzlov

( , jún 12, 2021 , Úvodník )

Už ste sa zamýšľali niekedy nad tým, že človek dokáže milovať? Ako to vlastne vie? Odpoveď je jednoduchá – Boh urobil človeka schopného milovať. Dal mu srdce, ktoré je schopné lásku prijímať i dávať. Uvedomiť si toto ale nestačí. Urobil ho schopným milovať tak ako miluje On sám – božsky. Vedeli ste o tom vôbec? Boh sa neuspokojil s tým, že ľudské stvorenie zahrnul láskavosťou a urobil ho milým. Dal mu schopnosť vzbudzovať city, ktoré nie sú iba ľudské. Boh si svoju schopnosť milovať...

Čítajte viac

Každodenná svätosť

( , máj 29, 2021 , Úvodník )

Istý malý svätec si žil dlhé roky šťastne a bohabojne. Až raz vo chvíli, keď sa chystal umývať riad, prišiel k nemu anjel smrti a nesmelo začal rozprávať: “Boh ma poslal k tebe s príkazom, že už je čas, aby si šiel so mnou.” Svätec ukázal na kopu špinavého riadu a s pokorou odvetil: “Nebolo by možné ešte s tým počkať?” Tá istá príhoda sa udiala o rok neskôr, keď náš malý svätec plel veľmi zarastenú kláštornú záhradu. Znova poukázal na robotu, ktorá ho čakala. Presne o rok...

Čítajte viac

Obnovenie slávení verejných bohoslužieb (19.4.2021)

( , apr 18, 2021 , Úvodník )

Drahí veriaci našej farnosti, s radosťou vám oznamujeme, že od pondelka 19. apríla 2021 sa obnovuje verejné slávenie bohoslužieb v našom chráme. Kapacitne sme obmedzení podľa pravidla 1 osoba/15 m². To znamená, že v chráme môže v jednom okamihu konania bohoslužby byť súčasne 25 osôb. Do kapacity sa nerátujú osoby, ktoré zabezpečujú slávenie bohoslužby, t.j. kňazi, kantor, cerkovník a miništrant a deti do veku 10 rokov. Sv. liturgie budeme sláviť vo zvyčajných časoch, a to: PONDELOK: 6.30 a 18.00...

Čítajte viac

Nedeľa Božieho milosrdenstva

( , apr 10, 2021 , Úvodník )

NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA Sestra Faustína spozorovala vo svojej cele Ježiša v bielom rúchu. Jednu ruku mal pozdvihnutú na žehnanie, druhou sa dotýkal hrude. Z rúcha na prsiach vychádzali dva lúče – červený a bledší. Ježiš jej povedal: “Namaľuj obraz, ktorý vidíš, s týmto nápisom: Ježiš, dúfam v Teba! Prajem si, aby tento obraz bol uctievaný najprv vo vašej kaplnke, potom po celom svete. Sľubujem, že duša, ktorá bude tento obraz uctievať, neostane zatratená. Sľubujem jej už tu na zemi víťazstvo...

Čítajte viac

Pascha 2021

( , mar 27, 2021 , Úvodník )

Drahí priatelia, všetci sme dnes dostali veľký dar – Kristovo vzkriesenie. Všetkým vám prajeme hojnosť Božieho požehnania, aby táto Kristova nová a svätá Pascha prenikla každý okamih Vášho života. Aby ste dobrotu a milosť osláveného Krista zakúšali vo všetkých vzťahoch, v ktorých sa nachádzate a aby Vaša vernosť bola väčšia ako všetok hriech a sklamanie z vlastných chýb. Kristus smrťou premohol smrť. Už sa nemusíme báť! Smrť nám už viac vládnuť nebude, lebo Ježiš zanechal prázdny hrob,...

Čítajte viac

Obdivuhodný Boh

( , feb 27, 2021 , Úvodník )

Zamýšľali ste sa už niekedy nad tým, že náš Boh je obdivuhodný? Práve pôstna doba je zaujímavá tým, že v tom všetkom odriekaní sa a dlhom modlení sa môžeme stretnúť s naším obdivuhodným Bohom. Prečo je teda náš Boh obdivuhodný? Lebo nám dáva svojho Syna, ktorého slovo má takú obrovskú moc a tak dobre sa počúva, že dom, v ktorom sa nachádza, je tak zaplnený, že tam niet miesta pre ochrnutého na lôžku. Lebo ochrnutý na lôžku má takých úžasných priateľov, ktorí neváhajú rozobrať...

Čítajte viac

Pôst ako potrebný čas

( , feb 13, 2021 , Úvodník )

Ako sa dnes postiť? Otázka, na ktorú podáva odpoveď Anselm Grun v jednej zo svojich kníh pod názvom Pôst. Štyridsaťdňovú pôstnu dobu by sme si nemali zamieňať iba s časom zbierania peňazí na dobré účely alebo iba tým, že si odoprieme sledovanie televízie na istý čas. Pôstna doba znamená skutočný pôst tela i ducha. K tomu patrí obrátenie, a to telom i dušou. Celé toto naše snaženie má byť podporené modlitbou. Pôst je o modlitbe, ktorá nás sprevádza a Pán nám cez ňu zjavuje svoju vôľu. O...

Čítajte viac

Bezpečne v manželstve

( , feb 6, 2021 , Úvodník )

Pridajte sa k nám a zapojte sa do Národného týždňa manželstva s tohtoročným mottom: “Bezpečne v manželstve” Každý deň nové príbehy, možnosť duchovnej rady, zmysluplne strávené spoločné večery, čas na prehĺbenie svojho vzťahu, priestor na rozhovor, moment modlitby… a mnoho ďalšieho. Ak chcete urobiť niečo pre svoje manželstvo, ponúka sa vám jedinečná príležitosť. Neváhajte a zapojte...

Čítajte viac