Po všetkých sv. liturgiách máme našu farskú zbierku na dokončenie fary. Svoj milodar môžete vhodiť pri východe z chrámu do označeného košíka. Ďakujeme.

Dnes popoludní bude o 17.00 hod. každodenná večiereň.

V pondelok 8. júna bude po večernej sv. liturgii Moleben k Božskému Srdcu Ježišovmu.

V stredu 10. júna bude po večernej sv. liturgii nácvik zboru.

Vo štvrtok 11. júna máme sviatok Najsvätejšej Eucharistie. Sv. liturgie budú dve, a to o 6.30 hod. a o 18.00 hod. s myrovaním. Po večernej sv. liturgii bude poklona Najsvätejšej Eucharistie.

Vyšli nové čísla časopisov Slovo, Misionár a farský Informátor.

Oznamujeme vám, že v chráme platí nové šachovnicové sedenie platné podľa najnovších usmernení. Miesta sú ako predtým označené bielymi papierikmi. Po novom do chrámu vojde 106 osôb. Prosíme vás o rešpektovanie nového rozmiestnenia miest. Aj naďalej platí povinná dezinfekcia pri vstupe do chrámu a prekrytie horných dýchacích ciest (nos aj ústa) v interiéri chrámu.