Dnes je po oboch sv. liturgiách zbierka na podporný fond. Naša farská zbierka na stavbu fary bude v nedeľu 18. februára po oboch sv. liturgiách.

Podvečer vás pozývame na modlitbu každodennej večierne o 17:00 hod.

V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa o 19:15 hod. V utorok večer modlitby mužov (sakristia) a biblická škola (chrám). Vo štvrtok bude tichá adorácia s Korunkou Božieho milosrdenstva o 21:00 hod. Stretko na fare ani zborík nebudú. V piatok bude kantorská škola.

V utorok 6. februára pozýva Katolícka univerzita v Ružomberku všetkých nádejných študentov na deň otvorených dverí. Bližšie informácie nájdete na webovej stránke univerzity.

Na modlitby chvál vás pozývame v nedeľu 11. februára o 18:00 hod.

V pondelok 12. februára začína Veľký pôst. Na tento deň je predpísaná zdržanlivosť od mäsa, mlieka a vajec s pôstom. Liturgicky doňho vstúpime v nedeľu 11. februára pôstnou večierňou so vzájomným zmierením o 17:00 hod. Srdečne vás na ňu pozývame.

Počnúc prvým týždňom Veľkého pôstu budú v stredy a piatky ráno namiesto sv. liturgie pôstne hodinky s čítaniami. Pozývame vás na spoločnú modlitbu a v tieto dni vás povzbudzujeme k účasti na liturgiách vopredposvätených darov.

Národný týždeň manželstva bude prebiehať v dňoch 12. – 18. február. Počas tohto týždňa budú prebiehať rôzne modlitbové akcie, o ktorých vás budeme informovať budúcu nedeľu.

Aj tohto roku môžeme podporiť rodinu chlapca z našej farnosti, ktorý má autizmus, vyplnením tlačiva s 2% z dane. Pripomíname, že tlačivá je potrebné vyplniť dvojmo. Prvé necháte na daňovom úrade a druhé donesiete naspäť do sakristie k nám. Vopred vyslovujeme Pán Boh zaplať všetkým darcom.