Popoludní začína modlitebný program v našom chráme o 15:00 hod. posledným stretnutím matiek v rámci Trojdnia modlitieb matiek, o 16:15 hod. bude pobožnosť Krížovej cesty matiek a po nej bude o 17:00 hod. pôstna večiereň s poklonami.

V pondelok večer budú modlitby matiek a telocvičňa, v utorok bude biblická škola, v stredu nácvik zboru, v piatok stretko na fare o 16:15 hod. Po božskej službe vopred posvätených darov nebude stretnutie detí pripravujúcich sa na prvú sv. spoveď.

Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme ako zvyčajne pred sv. liturgiami. Na prvý piatok bude po službe vopred posvätených darov zvonček formou košíka na podporu práce s deťmi a mladými farnosti.

Veľký kajúci kánon sv. Andreja Krétskeho sa budeme modliť po častiach po každej večernej sv. liturgii od pondelka do piatka. Srdečne vás naňho pozývame.

Budúca sobota 6. apríla je fatimská a zároveň akatistová. Po oboch sv. liturgiách sa pomodlime Akatist k presv. Bohorodičke a Mariánske večeradlo bude o 17:00 hod.

Kto by chcel prispieť na kvetinovú výzdobu chrámu počas sviatkov Paschy, môže tak urobiť kedykoľvek po sv. liturgiách v sakristii.

Mladých vo veku 14 rokov a viac pozývame na slovensko – anglický Kvetný víkend (12. – 14. apríl) na Juskovu Voľu, ktorý vyvrcholí stretnutím s metropoliton Jánom v Poprade. Záujemcovia si budú môcť vybrať aj anglicky hovoriacu skupinku (aj pre začiatočníkov). Nahlasovanie prebieha online cez stránku gmcbarka.sk. Cena: 25,-€ pre nečlenov; 20,-€ pre členov. V cene je zahrnutá doprava z Juskovej Vole do Popradu a späť. Záujemcom prispeje aj farnosť. Stačí nám dať vedieť, že ste sa prihlásili.