Po sv. liturgii je naša farská zbierka na dokončenie okolia fary. Svoj milodar môžete vložiť do košíka vzadu na stolíku.

Dnes je o 17.00 hod. každodenná večiereň.

O 18.00 hod. vás pozývame sledovať prvý živý večer projektu Ako Otec: hudobná katechéza o tesárovi z Nazareta, ktoré organizuje gospelová skupina Peter Milenky band. Dnešná téma: Otec nežný a láskavý. Sledujte online na YouTube kanáli „Peter Milenky“ a na Facebooku „Peter Milenky band / Official“.

Od budúceho týždňa je kapacita chrámu 75 osôb. Ide o kapacitu na sedenie. Miesta sú vyznačené bielym lístkom v laviciach a na chóre. Použiť môžete aj stoličky po obvode chrámu. Namiesto respirátora je dovolené použiť rúško. Počas týždňa už nie je potrebná rezervácia. Prihlasovanie však ostáva vo sviatok a nedeľu. Prosíme vás, aby ste v tieto dni využili možnosť rezervovať si miesto. Počnúc budúcou nedeľou 6. júna budú štyri sv. liturgie: o 7.30 (bez prihlasovania), o 9.00, 10.30 a 12.00 hod. Pridávame utiereň o 6.30 a večiereň o 17.00 hod.

Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme ako zvyčajne pred sv. liturgiami ráno i večer. Na spoveď už nie je potrebná rezervácia. Na prvý piatok bude celodenná adorácia podľa rozpisu a modlitby žalmov s Korunkou Božieho milosrdenstva o 15.00 hod.

Moleben k presv. Bohorodičke bude v pondelok o 17.45 hod. Akatist k sv. Jozefovi bude v stredu o 17.45 hod. Moleben k Božskému Srdcu bude vo štvrtok o 17.45 hod.

V stredu 2. júna pozývame po večernej sv. liturgii na nácvik chrámového zboru Hlahol. Pozvanie platí pre stálych i nových spevákov.

Vo štvrtok 3. júna máme sviatok Najsvätejšej Eucharistie. Sv. liturgie s myrovaním budú ráno o 6.30 hod. a večer o 18.00 hod. Po sv. liturgii bude tichá adorácia s požehnaním vonku pred chrámom o 21.00 hod.

Liturgia spolu so stretnutím pre rodičov a deti pripravujúce sa na prvú sv. spoveď bude v piatok 4. júna o 17.30 hod.

Budúca sobota 5. júna je fatimská. O 17.00 hod. bude Mariánske večeradlo.

Vzadu na stolíku nájdete nové číslo farského Informátora. Nájdete ho aj na našej webovej stránke.

Na TOMTO ODKAZE si môžete stiahnuť katechézu pre deti k dnešnej nedeli Všetkých svätých. Deťom prajeme príjemné čítanie.